Zaloguj się

Wyszukiwarka uczelni i studiów

Brak wybranego kierunku


Wybierz nowy kierunek

Wprowadź nazwę kierunku i zaznacz go na wyświetlonej liście.

Brak wybranej specjalności

Wprowadź nazwę specjalności i zaznacz ją na wyświetlonej liście.

Wybierz województwo
Wybierz inne miasto
Status uczelni
Rodzaj studiów

Studia podyplomowe w miastach

Studia podyplomowe

Informacje podstawowe

Wyższa Szkoła Ubezpieczeń

ul. Karmelicka 32
31-128 Kraków,

woj. małopolskie

tel.: 12 633 09 21 / fax: 12 633 09 21
e-mail:
www: www.wsu.pl

Rodzaj wizytówki:


 

Wyższa Szkoła Ubezpieczeń w Krakowie.Wyższa Szkoła Ubezpieczeń w Krakowie została powołana decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 sierpnia 2000 roku. W Rejestrze uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych nosi numer 187.


 

STUDIA NA KIERUNKU FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

Celem kierunku Finanse i Rachunkowość jest kształcenie profesjonalnej kadry wszelkiego rodzaju instytucji finansowych. Kierunek przygotowuje absolwenta do pracy na rynku instytucji finansowych. Kompleksowy, nowoczesny i dostosowany do potrzeb rynku pracy program nauczania daje wiedzę i umiejętności potrzebne do zarządzania finansami, planowania finansowych aspektów projektów i skutecznego pozyskiwania funduszy na ich realizację. Program kierunku jest skonstruowany tak, że pozwala również ukształtować takie cechy osobowościowe studenta, które umożliwią mu osiągniecie sukcesu na rynku pracy.

 

Wysoki poziom kształcenia zapewniaprofesjonalna kadra wykładowców złożona z pracowników tak prestiżowych uczelni Uniwersytet Jagielloński i Akademia Ekonomiczna w Krakowie (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny) oraz z doświadczonych specjalistów pracujących w sektorze finansowym.

 

Dzięki nowoczesnym specjalnościom, ukończenie kierunku Finanse i Rachunkowość przygotowuje studenta do rozpoczęcia pracy w instytucjach finansowych oraz firmach odpowiadających wybranej specjalności na stanowiskach managerskich, ale także na innych stanowiskach.

Studia przygotowują także do kontynuowania nauki na Kierunkach ekonomicznych (np. Finanse i rachunkowość, Ekonomia, Zarządzanie) na poziomie magisterskim na dowolnie wybranej uczelni.

 

Kierunek FINANSE,  RACHUNKOWOŚĆ , UBEZPIECZENIA, BANKOWOŚĆ

 • Finanse przedsiębiorstw
 • Ubezpieczenia społeczne i gospodarcze
 • Rachunkowość i controling
 • E-Biznes
 • Bankowość i innowacje finansowe
 • Handel i zarządzanie sprzedażą
 • Public Relations i marketing w finansach
 • Audyt i kontrola finansowa
 • Studia na kierunku finanse i rachunkowość
 • Deweloperstwo i zarządzanie nieruchomościami
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • Podejmowanie decyzji finansowych
 • Podatki i doradztwo podatkowe
 • Doradztwo inwestycyjne przedsięwzięć gospodarczych
 • Finanse służb ochrony zdrowia
 • Techniki Sprzedaży Ubezpieczeń i Likwidacji

 

CO NAS WYRÓŻNIA

Ideę funkcjonowania Wyższej Szkoły Ubezpieczeń na rynku krakowskich uczelni niepublicznych można zamknąć w kilku słowach-kluczach, każde oznacza inny aspekt działania WSU i w każdym z nich staramy się być najlepsi.

 

PRAKTYCZNA EDUKACJA NA NAJWYŻSZYM EUROPEJSKIM POZIOMIE

 • Nowoczesny program studiów i specjalności stworzone w oparciu o badania rynku, przygotowujące do pracy w konkretnych, pożądanych przez pracodawców zawodach, a także do kontynuacji nauki na poziomie magisterskim na dowolnie wybranej uczelni.
 • Profesjonalna kadra rekrutująca się spośród najlepszych państwowych uczelni w Krakowie, takich jak Uniwersytet Ekonomiczny i Uniwersytet Jagielloński oraz praktycy z doskonałą znajomością wykładanych zagadnień, jako uzupełnienie kadry naukowej- to gwarancja zachowania odpowiedniej równowagi pomiędzy teoretycznymi podstawami i praktycznymi umiejętnościami.
 • Elastyczny, nieprzeładowany zajęciami tok studiów, pozwalający studentom w znaczący sposób wpływać na przebieg ich edukacji - rezygnować z części przedmiotów i wybierać te, które bardziej go interesują.
 • Poszerzony program językowy o charakterze nieobowiązkowym, pozwalający zainteresowanym studentom na nieodpłatna naukę aż trzech języków obcych równocześnie w ciągu trzech lat nauki w działającym przy uczelni Instytucie Językowym
 • Szeroka oferta nieobowiązkowych, nieodpłatnych, dodatkowych przedmiotów i kursów (także e-learningwych) pozwalających nabyć dodatkowe umiejętności w wybranych przez studenta dziedzinach
 • Oferta praktyk i staży dla studentów oraz szkolenia i seminaria w zakresie technik autoprezentacji, umiejętności poszukiwania pracy i planowania własnej kariery zawodowej jako najważniejsze działania Biura Karier WSU. 

  PRZYJAZNA UCZELNIA
 • To idea, ale także wdrożony przez uczelnię program, gwarantujący studentowi naukę w miłej atmosferze po najniższych możliwych kosztach, składa się na niego kilka elementów:

  • Program "TANIE STUDIOWANIE"- mający na celu maksymalne obniżenie kosztów związanych ze studiowaniem i nieobciążanie studenta żadnymi dodatkowymi opłatami obok czesnego dzięki niemu studia na naszych kierunkach są najtańsze wśród podobnych w całym Krakowie
  • Przyjazny tok studiów: - na studiach stacjonarnych (dziennych) ? zajęcia w godzinach wieczornych, zblokowane tak , by zajmowały tylko kilka dni w tygodniu ; - na studiach niestacjonarnych (zaocznych) - zjazdy co dwa tygodnie (maksymalnie 9 w semestrze), zajęcia wyłącznie w soboty i niedziele;
  • Przyjazny program studiów skonstruowany tak, by do minimum ograniczyć encyklopedyczną, niepraktyczną wiedzę, na rzecz praktycznych umiejętności i pozwalający studentowi na wybór przedmiotów leżących w obszarze zainteresowań studenta kosztem innych
  • Kontakt z uczelniąi możliwość załatwienia większości spraw studenckich poprzez telefon i e-mail, bez konieczności fatygowania się do sekretariatu
  • Coroczne, nieodpłatne wycieczki integracyjne, imprezy integracyjnezwiązane ze świętami organizowane i sponsorowane przez uczelnię, a także liczne spotkania i imprezy studenckie w krakowskich klubach i pubach

   

  NOWOCZESNOŚĆ

  • Program studiów oparty o najnowsze wytyczne ministerialne i założenia nowego systemu edukacji na poziomie studiów, przygotowanie do pracy w konkretnych zawodach Profesjonalne, przygotowane do nauki przy wykorzystaniu najnowszych mediów i środków przekazu pomieszczenia
  • Edukacja przy wykorzystaniu platformy e-learningowej
  • Kontakt i załatwianie spraw studenckich poprzez telefon i e-mail. Komunikaty uczelni przesyłane bezpośrednio na skrzynki i telefony komórkowe studentów.

   

  To wszystko sprawia, że Wyższa Szkoła Ubezpieczeń jest najlepszym wyborem dla ludzi, którzy studiują po to, zyskać przydatną praktyczną wiedzę i umiejętności, chcą by studia przyczyniły się do rozwoju ich kariery zawodowej, a także pragną zapamiętać czas studiowania jako najmilszy okres w życiu.

   

     

Kontakt: e-mail: biurokarier@wsu.pl      

              tel/fax :+48 12 633 09 21

 

Biuro Karier Wyższej Szkoły Ubezpieczeń w Krakowie rozpoczęło swoją działalność 1 października 2001 roku. Jest to jednostka organizacyjna uczelni o charakterze informacyjnym i doradczym, której działalność służy społeczności akademickiej i pracodawcom.

 

Biuro Karier WSU ma na celu rozwijanie samodzielności studentów i absolwentów w aktywnym i efektywnym poszukiwaniu pracy oraz inicjowanie działalności przedsiębiorczej i gospodarczej. Jego zadaniem jest również zdobywanie informacji na temat aktualnego zapotrzebowania na pracowników pośród potencjalnych pracodawców oraz udostępnianie aktualnych ofert pracy, staży i praktyk.

 

Biuro Karier przygotowuje również informacje dla uczelni, która na tej podstawie buduje program nauczania adekwatny do potrzeb rynku pacy, oraz tworzy odpowiednie kierunki i specjalności.

 

Zapraszamy serdecznie wszystkich studentów i absolwentów do współpracy z Biurem Karier WSU w zakresie planowania i budowania kariery zawodowej.

 

Zapraszamy również uczniów szkół gimnazjalnych, zawodowych i średnich do skorzystania z profesjonalnej pomocy dotyczącej wyboru dalszego kierunku kształcenia, wyboru szkoły, uczelni, a w przyszłości właściwego zawodu, zgodnego z indywidualnymi zainteresowaniami, uzdolnieniami, umiejętnościami, cechami osobowości i charakteru.

Kierunek/specjalność I stopnia (licencjackie) I stopnia (inżynierskie) II stopnia (uzupełniające magisterskie) Jednolite magisterskie III stopnia (doktoranckie) Studia podyplomowe
  (S) (NS) (W) (S) (NS) (W) (S) (NS) (W) (S) (NS) (W) (S) (NS) (W) (S) (NS) (W)
Finanse i rachunkowość
                               
Finanse przedsiębiorstw  
                               
Ubezpieczenia  
                               

Legenda:

S - Stacjonarne (dzienne)
NS - Niestacjonarne (zaoczne)
W - Wieczorowe

Informacje dotyczące rekrutacji oraz promocji przy zapisach na studia od marca i października 2012 roku

 
Rozpoczęła się rekrutacja na studia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym na semestr letni (zajęcia od marca) i zimowy (zajęcia od października)
 
Dla osób, któe zapiszą się na studia w okresie od lutego do września 2012 uczelnia przewiduje promocje:
 
 • gwarancja najniższego czesnego - Wyższa Szkoła Ubezpieczeń gwarantuje najniższe czesne na studiach ekonomicznych przez cały okres studiów – w przypadku uzyskania od kandydata na studia informacji o niższym czesnym na kierunku ekonomicznym na którejkolwiek z uczelni położonej na terenie Krakowa, Kanclerz uczelni obniża wysokość czesnego do tej kwoty + 10% rabat od tej wysokości czesnego, na cały okres trwania studiów. 

 • brak opłaty rekrutacyjnej i wpisowego - zapis na studia nie wiąże się z żadną opłatą

 • dwa miesiące nauki gratis - student nie płaci czesnego za pierwszy miesiąć studiów i dowolnie wybrany inny miesiąc w okresie studiów

 • nieodpłatne studia przez pierwszy rok dla kandydata z najwyższą średnią naświadectwie ukończenia szkoły średniej

 • 15% rabatu od wysokości czesnego dla członków rodzin studentów uczelni
 
Zasady rekrutacji:
 
Kryteria kwalifikacji: Warunkiem przyjęcia na studia jest zdany pozytywnie egzamin dojrzałości, oraz spełnienie wymogów rekrutacyjnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
 
Terminy wpisu na studia: Zapisy kandydatów trwają od 1 lutego do 1 października 2012 roku.
 
Wymogi rekrutacyjne:
1. Przedstawienie świadectwa dojrzałości, jako dowodu pozytywnego zdania egzaminu maturalnego i dowodu osobistego
2. Dostarczenie do Dziekanatu uczelni kompletu wymaganych dokumentów:
- oryginału, lub odpisu świadectwa dojrzałości i świadectwa ukończenia szkoły średniej
- kopii dowodu osobistego
- 4 fotografii o wymiarach 35 x 45 mm
 
Spełnienie powyższych warunków skutkuje uzyskaniem pozytywnej decyzji komisji rekrutacyjnej i przyjęciem na studia.  


http://www.wsu.pl
Zdjęcia
Wejście do Wyższej Szkoły Ubezpieczeń
*
*
*
wyświetleń: 3477 | dodano: 2011-07-28


Uczelnie w Twojej okolicy


Nie znaleziono żadnych uczelni

Subskrybuj RSS


Płatności obsługuje:
PayU - Bezpieczne płatności internetoweLogo Transferuj.pl

 

loga ue

Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy w waszą przyszłość

Copyright © HR System 2010 - 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo CMS Edito powered by: