Zaloguj się

Wyszukiwarka uczelni i studiów

Brak wybranego kierunku


Wybierz nowy kierunek

Wprowadź nazwę kierunku i zaznacz go na wyświetlonej liście.

Brak wybranej specjalności

Wprowadź nazwę specjalności i zaznacz ją na wyświetlonej liście.

Wybierz województwo
Wybierz inne miasto
Status uczelni
Rodzaj studiów

Studia podyplomowe w miastach

Studia podyplomowe

Informacje podstawowe

Wyższa Szkoła COSINUS w Łodzi

ul. Wólczańska 81
90-515 Łódź,

woj. łódzkie

tel.: 42 636 33 66 / fax: 42 636 41 70
e-mail:
www: ws.cosinus.pl

Rodzaj wizytówki:


Wyższa Szkoła COSINUS w Łodzi, z siedzibą w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 81, bazuje na wieloletnim doświadczeniu pozyskanym w trakcie działalności sieci liceów i szkół policealnych COSINUS w całej Polsce.

Kształcimy na kierunkach:

Administracja, Pedagogika, Socjologiaw Łodzi oraz Zarządzanie w Warszawie w systemie niestacjonarnym (zaocznym) na poziomie studiów licencjackich – nauka trwa 3 lata (sześć semestrów).

 

Celem naszej Uczelni jest kształcenie na najwyższym europejskim poziomie. Realizujemy go poprzez przygotowanie stosownego zaplecza dydaktycznego oraz zatrudnianie wysoko wykwalifikowanej kadry. Staramy się, aby treści kształcenia, zgodnie z obranymi specjalnościami, były jednocześnie dostosowane do wymogów aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej, zaś współpracując z różnymi instytucjami i podmiotami gospodarczymi – oferujemy naszym studentom pomoc w organizacji praktyk zawodowych, które dają im nie tylko możliwość rozwoju, ale również przyczyniają się do nawiązywania kontaktów z potencjalnymi pracodawcami.

 

Zapraszamy do podjęcia nauki w Wyższej Szkole COSINUS w Łodzi na preferencyjnych warunkach:

 

* Dla Absolwentów sieci szkół Cosinus gwarantujemy zniżkę w opłatach!

* Nie pobieramy opłaty rekrutacyjnej ani wpisowego

* Pierwszy semestr można studiować gratis!!

* Studentowi wnoszącemu opłatę za cały semestr z góry – przysługuje zniżka w wysokości 5 %

* Rektor może przyznać ulgi w opłatach studentom, którzy osiągają szczególnie wysokie wyniki w nauce

* Każdy student może skorzystać z Funduszu Pomocy Materialnej, w zakresie stypendiów Rektora dla najlepszych studentów, stypendiów socjalnych, zapomóg socjalnych oraz stypendiów specjalnych dla osób niepełnosprawnych

* Zachęcamy do skorzystania z licznych promocji!

 

TWÓRZ RAZEM Z NAMI UCZELNIĘ SZYTĄ NA MIARĘ NASZYCH CZASÓW!
 

Uczelnia nie udostępnia żadnych informacji
Kierunek/specjalność I stopnia (licencjackie) I stopnia (inżynierskie) II stopnia (uzupełniające magisterskie) Jednolite magisterskie III stopnia (doktoranckie) Studia podyplomowe
  (S) (NS) (W) (S) (NS) (W) (S) (NS) (W) (S) (NS) (W) (S) (NS) (W) (S) (NS) (W)
Administracja
 
                               
Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego  
                               
Administracja finansów publicznych  
                               
Administracja samorządowa  
                               
Praca i zabezpieczenia społeczne  
                               
Pedagogika
 
                               
Edukacja medialna  
                               
Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza  
                               
Pedagogika przedszkolna z językiem angielskim                                    
Pedagogika resocjalizacyjna  
                               
Pedagogika wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym  
                               
Poradnictwo edukacyjne  
                               
Socjologia
 
                               
Socjologia organizacji i zarządzania  
                               
Socjologia zbiorowości terytorialnych  
                               
Zarządzanie
 
                               
Zarządzanie bezpieczeństwem i logistyka przedsiębiorstw  
                               
Zarządzanie organizacjami gospodarczymi  
                               

Legenda:

S - Stacjonarne (dzienne)
NS - Niestacjonarne (zaoczne)
W - Wieczorowe

Rekrutacja w Wyższej Szkole COSINUS w Łodzi na rok akademicki 2012/2013 trwa i obejmuje wszystkie kierunki: administrację, pedagogikę, socjologię oraz zarządzanie.
O przyjęciu kandydata na studia decyduje komplet złożonych dokumentów. Osoby, które dopełniły tej formalności mogą uważać się za przyjęte na studia.

 

Wymagane dokumenty: 

 

- Kopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu).

- Kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał do wglądu). 

- Cztery aktualne, podpisane fotografie (format zgodny z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych).

- Kopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu).  

- Podanie na obowiązującym kwestionariuszu WS COSINUS.

- Kopia orzeczenia o niepełnosprawności - dotyczy osób posiadających ważne orzeczenie lekarskie o niepełnosprawności (oryginał do wglądu)

- Dokumenty należy dostarczyć osobiście w teczce opisanej następująco:
   - imię (imiona) i nazwisko,
   - kierunek studiów.

- Umowa z Uczelnią.http://ws.cosinus.pl/Rekrutacja.aspx
Zdjęcia
Filmy
Wyższa Szkoła COSINUS

Wyższa Szkoła COSINUS

*
*
*
wyświetleń: 3336 | dodano: 2011-07-28


Uczelnie w Twojej okolicy


Nie znaleziono żadnych uczelni

Subskrybuj RSS


Płatności obsługuje:
PayU - Bezpieczne płatności internetoweLogo Transferuj.pl

 

loga ue

Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy w waszą przyszłość

Copyright © HR System 2010 - 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo CMS Edito powered by: