Zaloguj się

Wyszukiwarka uczelni i studiów

Brak wybranego kierunku


Wybierz nowy kierunek

Wprowadź nazwę kierunku i zaznacz go na wyświetlonej liście.

Brak wybranej specjalności

Wprowadź nazwę specjalności i zaznacz ją na wyświetlonej liście.

Wybierz województwo
Wybierz inne miasto
Status uczelni
Rodzaj studiów

Studia podyplomowe w miastach

Studia podyplomowe

Informacje podstawowe

Uniwersytet Warszawski

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa,

woj. mazowieckie

tel.: 22 552 00 00 / fax: 22 552 40 00
e-mail:
www: www.uw.edu.pl

Rodzaj wizytówki:


Uczelnia nie udostępnia żadnych informacji
Uczelnia nie udostępnia żadnych informacji
Uczelnia nie udostępnia żadnych informacji
Uczelnia nie udostępnia żadnych informacji
Uczelnia nie udostępnia żadnych informacji
Kierunek/specjalność I stopnia (licencjackie) I stopnia (inżynierskie) II stopnia (uzupełniające magisterskie) Jednolite magisterskie III stopnia (doktoranckie) Studia podyplomowe
  (S) (NS) (W) (S) (NS) (W) (S) (NS) (W) (S) (NS) (W) (S) (NS) (W) (S) (NS) (W)
Administracja
       
                   
Samorząd terytorialny i polityka regionalna-makrokierunek              
                   
Archeologia
     
                 
Artes Liberales
                                 
Człowiek w kulturze
                                 
Człowiek w społeczeństwie
                                 
Astronomia
         
                     
Bezpieczeństwo wewnętrzne
     
                 
Bioinformatyka i biologia systemów - Makrokierunek
         
                     
Biologia
 
     
 
     
         
Biotechnologia
 
     
 
                 
Biotechnologia medyczna            
                     
Chemia
         
         
         
Chemia w języku angielskim
           
                     
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
     
                 
Dokumentalistyka                
                 
Dziennikarska                
                 
Fotografia prasowa - reklamowa i wydawnicza                
                 
Public relations i marketing medialny                
                 
Ekonomia
 
     
     
         
Development Economics            
                     
Ekonomia międzynarodowa                
                 
Ekonomia przedsiębiorstwa                
                 
Ekonomia sektora publicznego                
                 
Finanse i rachunkowość    
                             
Informatyka i ekonometria    
                             
International Economics            
                     
Energetyka i chemia jądrowa-makrokierunek
                                 
Etnologia
 
     
 
                 
Europeistyka (CE)
 
     
                 
Europeistyka (WDiNP)
     
                 
Filologia
                             
Bałtystyka            
                     
Filologia angielska                
                 
Filologia białoruska            
                     
Filologia germańska              
                   
Filologia klasyczna
                                 
Filologia klasyczna, literatura i kultura renesansu            
                     
Filologia romańska              
                   
Filologia rosyjska                        
         
Filologia ukraińska              
                   
Filologia włoska              
                   
Iberystyka                
                 
Lingwistyka stosowana              
                   
Nauczanie języka angielskiego    
                             
Nauczanie języka francuskiego    
                             
Nauczanie języka niemieckiego    
                             
Tłumaczenie specjalistyczne              
                   
Ugrofinistyka            
                     
Filologia klasyczna - historia sztuki - historia (triada)
                                 
Filologia neogrecka
                                 
Filologia nowogrecka - cywilizacja śródziemnomorska - historia (triada)
                                 
Filologia nowogrecka - historia - socjologia, stosowane nauki społeczne (triada)
                                 
Filologia polska
     
                   
Literatura polska i język polski w cywilizacji europejskiej
                                 
Literaturoznawczo-językoznawcza              
                   
Logopedia            
                     
Filologia polska - filologia klasyczna - wiedza o kulturze (triada)
                                 
Filologia polska - slawistyka zachodnia i południowa - filologia bałtystyka (triada)
                                 
Filologia polska - wiedza o kulturze - filologia bałtystyka (triada)
                                 
Filologia polska - wiedza o kulturze - slawistyka zachodnia i południowa (triada)
                                 
Filologia - nauczanie języka angielskiego, nauczanie języka francuskiego, nauczanie języka niemieckiego (triada)
                                 
Filozofia
       
                 
Philosophy of Being, Cognition and Value (studia w języku angielskim)                
                 
Finanse i rachunkowość (Wydział Nauk Ekonomicznych)
           
 
                 
Quantitative Finance
                                 
Finanse i rachunkowość (Wydział Zarządzania)
     
                 
Finanse przedsiębiorstw i rachunkowość                
                 
Zarządzanie instytucjami finansowymi                
                 
Fizyka
         
         
         
Nauczycielska
                                 
Geografia
       
         
       
Turystyka              
                   
Geologia
         
   
               
Geochemia, mineralogia i petrologia            
                     
Geologia inżynierska            
                     
Geologia klimatyczna            
                     
Geologia stratygraficzna i poszukiwawcza            
                     
Geologia złożowa i gospodarcza            
                     
Hydrogeologia            
                     
Ochrona środowiska            
                     
Paleontologia            
                     
Gospodarka przestrzenna
       
                   
Planowanie strategiczne rozwoju regionalnego i lokalnego              
                   
Urbanistyka i regionalistyka              
                   
Gospodarka przestrzenna (program EUROREG)
           
                     
Historia
     
     
         
                                   
Historia sztuki
       
                   
Informacja naukowa i bibliotekarstwo
       
                   
Informatyka
         
   
               
Informatyka i ekonometria
           
 
                 
Inżynieria nanostruktur - makrokierunek
                                 
Kulturoznawstwo
     
                 
Ameryka Łacińska              
                   
Cywilizacja śródziemnomorska            
                     
Iberystyka (język hiszpański)    
                             
Iberystyka (język portugalski)
                                 
Kulturoznawstwo Europy Środkowo­-Wschodniej                
                 
Slawistyka zachodnia i południowa                
                 
Stosunki międzykulturowe                
                 
Studia amerykanistyczne (kulturoznawstwo USA)                
                 
Studia wschodnie            
                     
Wiedza o kulturze            
                     
Logopedia
                                 
Logopedia kliniczna
                                 
Logopedia ogólna
                                 
Logopedia ogólna i kliniczna
                                 
Makrokierunek filologiczno-kulturoznawczy
 
     
                     
Makrokierunek, Samorząd terytorialny i polityka regionalna
 
       
                   
Matematyka
         
         
         
Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Matematyczne
                                 
Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Menedżerskie
                                 
Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne
           
   
               
Międzywydziałowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze
         
   
               
Międzywydziałowe studia ochrony środowiska
         
                     
Muzykologia
 
     
                     
Nauki o rodzinie
     
                 
Doradca i asystent rodzinny    
                             
Specjalista do spraw polityki rodzinnej    
                             
Ochrona środowiska
         
 
                 
Orientalistyka
 
     
 
                 
Afrykanistyka (język hausa)            
                     
Arabistyka            
                     
Egiptologia
                                 
Hebraistyka
                                 
Indologia
                                 
Japonistyka                
                 
Koreanistyka            
                     
Kultura Wschodu Starożytnego: asyrologia i hetytologia            
                     
Mongolistyka i tybetologia            
                     
Sinologia                        
         
Turkologia            
                     
Pedagogika
         
                   
Animacja społeczno-kulturalna              
                   
Edukacja medialna            
                     
Edukacja ustawiczna i andragogika            
                     
Ogólnopedagogiczna
                                 
Pedagogika ogólna i etyka dla nauczycieli            
                     
Pedagogika ogólna i pedagogika przedszkolna            
                     
Pedagogika ogólna i pedagogika wczesnoszkolna            
                     
Pedagogika ogólna i wczesne nauczanie języka angielskiego              
                   
Pedagogika wczesnoszkolna
                                 
Polityka oświatowa - lider zmiany edukacyjnej              
                   
Pomoc społeczno-wychowawcza dziecku i rodzinie  
                               
Społeczno-wychowawcza (specjalność nauczycielska)              
                   
Pedagogika - filozofia - socjologia (triada)
                                 
Politologia
     
                 
Administracja publiczna                
                 
Marketing i doradztwo polityczne                
                 
Studia europejskie                
                 
Polityka społeczna
     
                 
Praca socjalna                
                 
Rozwój lokalny                
                 
Rynek pracy                
                 
Ubezpieczenia                
                 
Praca socjalna
                             
Prawo
                 
 
         
Profilaktyka społeczna i resocjalizacja
     
                 
Psychologia
                 
 
         
Psychology Studies in English (studia w języku angielskim, płatne)                  
               
Socjologia
     
     
         
Stosowane nauki społeczne                
                 
Stosunki międzynarodowe
     
                 
Integracja europejska    
                             
Stosunki międzynarodowe (studia w języku angielskim)
   
                             
Graduate MA Program in International Relations                
                 
Studia wschodnie
           
                     
Zarządzanie
                             
Bankowość, ubezpieczenia i rynek kapitałowy                
                 
Doradztwo organizacyjne                
                 
E-biznes                
                 
International Business Program (studia w języku angielskim)                
                 
Marketing                
                 
Przedsiębiorczość                
                 
Rozwój potencjału społecznego                
                 
Zarządzanie międzynarodowe                
                 
Zarządzanie organizacją                
                 
Zarządzanie publiczne                
                 
Zarządzanie sprzedażą                
                 
Zarządzanie w ochronie zdrowia                
                 
Zarządzanie zmianami i technologią                
                 
               
                 
Zarządzanie środowiskiem (studia w języku angielskim lub polskim)
           
                   
Zastosowanie fizyki w biologii i medycynie
                                 
Biofizyka molekularna
                                 
Fizyka medyczna
                                 
Neuroinformatyka
                                 
Optyka okularowa
                                 
Projektowanie molekularne i bioinformatyka
                                 

Legenda:

S - Stacjonarne (dzienne)
NS - Niestacjonarne (zaoczne)
W - Wieczorowe
Uczelnia nie udostępnia żadnych informacji
*
*
*
wyświetleń: 9977 | dodano: 2011-07-28


Uczelnie w Twojej okolicy


Nie znaleziono żadnych uczelni

Subskrybuj RSS


Płatności obsługuje:
PayU - Bezpieczne płatności internetoweLogo Transferuj.pl

 

loga ue

Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy w waszą przyszłość

Copyright © HR System 2010 - 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo CMS Edito powered by: