Zaloguj się

Wyszukiwarka uczelni i studiów

Brak wybranego kierunku


Wybierz nowy kierunek

Wprowadź nazwę kierunku i zaznacz go na wyświetlonej liście.

Brak wybranej specjalności

Wprowadź nazwę specjalności i zaznacz ją na wyświetlonej liście.

Wybierz województwo
Wybierz inne miasto
Status uczelni
Rodzaj studiów

Studia podyplomowe w miastach

Studia podyplomowe

Informacje podstawowe

Uniwersytet Jagielloński

ul. Gołębia 24
31-007 Kraków,

woj. małopolskie

tel.: 12 422 10 33 / fax: 12 422 32 29
e-mail:
www: www.uj.edu.pl

Rodzaj wizytówki:


Uczelnia nie udostępnia żadnych informacji
Uczelnia nie udostępnia żadnych informacji
Uczelnia nie udostępnia żadnych informacji
Uczelnia nie udostępnia żadnych informacji
Uczelnia nie udostępnia żadnych informacji
Kierunek/specjalność I stopnia (licencjackie) I stopnia (inżynierskie) II stopnia (uzupełniające magisterskie) Jednolite magisterskie III stopnia (doktoranckie) Studia podyplomowe
  (S) (NS) (W) (S) (NS) (W) (S) (NS) (W) (S) (NS) (W) (S) (NS) (W) (S) (NS) (W)
Administracja
       
   
               
Analityka medyczna
               
               
Archeologia
       
                   
Astronomia
         
   
               
Bezpieczeństwo narodowe
             
               
Biochemia
         
                     
Biofizyka
               
               
Biofizyka molekularna            
                     
Fizyka medyczna            
                     
Biologia
         
                     
Biologia człowieka            
                     
Biologia komórki            
                     
Biologia roślin            
                     
Biologia sądowa            
                     
Biologia środowiskowa            
                     
Genetyka i biologia rozrodu            
                     
Neurofizjologia            
                     
Biologia i geografia
         
                     
Biologia środowiskowa            
                     
Geografia fizyczna            
                     
Systemy informacji geograficznej            
                     
Biologia i geologia
                                 
Ochrona przyrody            
                     
Biotechnologia
       
                     
Chemia
         
                     
Dietetyka
       
                   
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
       
                   
Ekonomia
       
                   
Ekonomia międzynarodowa            
                     
Finanse, bankowość i ubezpieczenia  
                               
Rachunkowość i zarządzanie finansami              
                   
Etnologia
         
                     
Europeistyka
       
                   
Niemcoznawstwo              
                   
Wiedza o Holokauście i totalitaryzmach            
                     
Farmacja
                 
               
Filologia
       
                   
Filologia angielska  
                               
Filologia angielska (językoznawstwo angielskie)              
                   
Filologia angielska z językiem niemieckim  
                               
Filologia angielska - literaturoznawstwo brytyjskie i amerykańskie              
                   
Filologia angielska - przekładoznawstwo              
                   
Filologia germańska            
                     
Filologia germańska z językiem angielskim
                                 
Filologia germańska - nauczycielska              
                   
Filologia germańska - translatologiczna              
                   
Filologia hiszpańska            
                     
Filologia klasyczna            
                     
Filologia orientalna-arabistyka            
                     
Filologia orientalna-iranistyka            
                     
Filologia orientalna-japonistyka            
                     
Filologia orientalna-turkologia            
                     
Filologia portugalska            
                     
Filologia romańska
                                 
Filologia romańska - filologiczna            
                     
Filologia romańska - komunikacyjna            
                     
Filologia romańska - pedagogiczna            
                     
Filologia rosyjska              
                   
Filologia słowiańska            
                     
Filologia romańska - traduktologiczna            
                     
Języki i kultura krajów romańskich              
                   
Kultura rosji i narodów sąsiednich            
                     
           
                     
Filologia polska
       
                   
Antropologiczno-kulturowa            
                     
Edytorstwo            
                     
Komparatystyka            
                     
Krytyka literacka            
                     
Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego            
                     
Nauczycielska (język polski)              
                   
Filozofia
       
                   
Fizjoterapia
         
                   
Fizyka
         
                     
Fizyka doświadczalna            
                     
Fizyka teoretyczna            
                     
Fizyka z informatyką (specjalizacja nauczycielska)            
                     
Geografia
       
                   
Geografia fizyczna              
                   
Geografia społeczno-ekonomiczna              
                   
Gospodarka przestrzenna              
                   
Turystyka              
                   
Geologia
                               
Historia
       
                   
Judaistyka            
                     
Historia sztuki
         
                     
Informacja naukowa i bibliotekarstwo
       
                   
Informatyka
       
                   
Bioinformatyka
                                 
Informatyka analityczna            
                     
Informatyka stosowana              
                   
Informatyka teoretyczna            
                     
Inżynieria oprogramowania            
                     
Matematyka komputerowa
                                 
Modelowanie            
                     
Sztuczna inteligencja i sterowanie            
                     
Kognitywistyka
                                 
Kosmetologia
           
                   
Kulturoznawstwo
       
                   
Amerykanistyka              
                   
Cywilizacje starożytne świata              
                   
Elektroniczne przetwarzanie informacji            
                     
Filmoznawstwo              
                   
Kultura i języki słowian              
                   
Kultura współczesna              
                   
Kulturoznawstwo międzynarodowe              
                   
Latynoamerykanistyka              
                   
Lingwistyka            
                     
Lingwistyka - przekładoznawstwo i komunikacja międzykulturowa              
                   
Migracje i etniczność              
                   
Rosjoznawstwo              
                   
Studia bliskowschodnie            
                     
Studia dalekowschodnie            
                     
Ukrainoznawstwo            
                     
Zarządzanie kulturą              
                   
Zarządzanie mediami              
                   
           
                     
Lekarski
                 
             
Lekarsko-dentystyczny
                 
             
Matematyka
         
                     
Biomatematyka
                                 
Matematyka finansowa              
                   
Matematyka ogólna            
                     
Matematyka stosowana            
                     
Matematyka teoretyczna            
                     
Matematyka w ekonomii            
                     
Międzykierunkowe Indywidualne Studia Humanistyczne
     
   
                     
Muzykologia
         
                     
Neurobiologia
         
                     
Ochrona środowiska
         
                     
Biologia środowiska            
                     
Chemia środowiska            
                     
Pedagogika
         
                   
Animacja społeczno-kulturowa              
                   
Pedagogika resocjalizacyjna              
                   
Pedagogika społeczno-opiekuńcza              
                   
Pedagogika szkolna            
                     
Pedagogika wczesnoszkolna              
                   
Pedagogika specjalna
                                 
Resocjalizacja
                                 
Pielęgniarstwo
         
                   
Politologia
       
                   
Dziennikarstwo polityczne, instytucje i zarządzanie polityką, transformacje polityczne i ustrojowe              
                   
Polityka społeczna
                               
Zarządzanie organizacjami publicznymi i obywatelskimi  
                               
Położnictwo
         
                   
Położnictwo (pomostowe)
 
                               
Prawo
                 
             
Psychologia
                 
             
Psychologia stosowana                    
             
Ratownictwo medyczne
                                 
Religioznawstwo
       
                     
Socjologia
         
                   
Praca socjalna              
                   
Stosunki międzynarodowe
       
                   
Studia strategiczne, studia nad rozwojem              
                   
Studia matematyczno-przyrodnicze
         
                     
Wiedza o teatrze
         
                     
Dramatologiczna, teatrologiczna            
                     
Zaawansowane materiały i nanotechnologia
         
                     
Zarządzanie
       
                   
Marketing i logistyka              
                   
Nowoczesne zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym              
                   
Psychologia w zarządzaniu              
                   
Zarządzanie firmą, zarządzanie personelem, zarządzanie międzynarodowe  
                               
Zarządzanie i doradztwo gospodarcze              
                   
Zarządzanie jakością - kształcenie menedżerów jakości              
                   
Zarządzanie w sporcie              
                   
Zarządzanie zasobami ludzkimi              
                   
             
                   
Zarządzanie własnością intelektualną
           
                     
Zdrowie publiczne
       
                   
Inspekcja sanitarna  
                               

Legenda:

S - Stacjonarne (dzienne)
NS - Niestacjonarne (zaoczne)
W - Wieczorowe
Uczelnia nie udostępnia żadnych informacji
*
*
*
wyświetleń: 18156 | dodano: 2011-07-28


Uczelnie w Twojej okolicy


Nie znaleziono żadnych uczelni

Subskrybuj RSS


Płatności obsługuje:
PayU - Bezpieczne płatności internetoweLogo Transferuj.pl

 

loga ue

Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy w waszą przyszłość

Copyright © HR System 2010 - 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo CMS Edito powered by: