Zaloguj się

Wyszukiwarka uczelni i studiów

Brak wybranego kierunku


Wybierz nowy kierunek

Wprowadź nazwę kierunku i zaznacz go na wyświetlonej liście.

Brak wybranej specjalności

Wprowadź nazwę specjalności i zaznacz ją na wyświetlonej liście.

Wybierz województwo
Wybierz inne miasto
Status uczelni
Rodzaj studiów

Studia podyplomowe w miastach

Studia podyplomowe

Informacje podstawowe

Szkoła Główna Handlowa

ul. Al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa,

woj. mazowieckie

tel.: 22 564 60 00 / fax: 22 849 53 12
e-mail:
www: www.sgh.waw.pl

Rodzaj wizytówki:


Uczelnia nie udostępnia żadnych informacji
Kierunek/specjalność I stopnia (licencjackie) I stopnia (inżynierskie) II stopnia (uzupełniające magisterskie) Jednolite magisterskie III stopnia (doktoranckie) Studia podyplomowe
  (S) (NS) (W) (S) (NS) (W) (S) (NS) (W) (S) (NS) (W) (S) (NS) (W) (S) (NS) (W)
Administracja
     
                         
Administracja gospodarcza              
                   
Administracja samorządowa              
                   
Administracja skarbowo-celna              
                   
Administracja i polityka gospodarcza
                               
 
Administracja i zarządzanie
                               
 
Administrowanie funduszami unijnymi
                               
 
Akademia analityka - analizy statystyczne i data mining w biznesie
                               
 
Akademia lobbingu
                               
 
Akademia menedżerska - nowoczesna praktyka zarządzania firmą
                               
 
Akademia profesjonalnego inwestowania
                               
 
Akademia spółek
                               
 
Akademia ubezpieczeń – ubezpieczenia gospodarcze dla przedsiębiorstw
                               
 
Alternatywne źródła kapitału na rozwój, inżynieria finansowa
                               
 
Analityk biznesowy - profesjonalista na styku IT i biznesu
                               
 
Analiza makroekonomiczna
                               
 
Analiza marketingowa
                               
 
Analiza strategiczna w gospodarce i w przedsiębiorstwie
                               
 
Analizy statystyczne i data mining w biznesie
                               
 
Audyt, kontrola zarządcza i rachunkowość
                               
 
Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych
                               
 
Azjatycko-europejskie stosunki finansowo-ekonomiczno-prawne
                               
 
Badania i analizy strategiczne
                               
 
Bankowość
                               
 
Business intelligence - systemy wspomagania decyzji biznesowych
                               
 
Coaching
                               
 
Doradztwo finansowe
                               
 
Doradztwo zawodowe, kierowanie rozwojem i coaching
                               
 
Efektywne zarządzanie IT w przedsiębiorstwie
                               
 
Ekonomia
       
                   
Analiza makroekonomiczna              
                   
Analiza podmiotów gospodarczych (mikroekonomiczna)              
                   
Ekonomia teoretyczna              
                   
Ekonomiczna analiza prawa
     
                         
Ekonomiczna analiza stosunków pracy i regulacje rynku produktów              
                   
Europeistyka
       
                   
Europejskie media i komunikowanie              
                   
Gospodarka i stosunki zewnętrzne Unii Europejskiej  
                               
Mechanizmy decyzyjne w Unii Europejskiej              
                   
Społeczeństwo i polityka współczesnej Europy              
                   
Stosunki zewnętrzne Unii Europejskiej              
                   
Europejskie stosunki finansowo-ekonomiczno-prawne
                               
 
Ewaluacja projektów i programów unijnych
                               
 
Finanse i rachunkowość
       
                   
Bankowość              
                   
Finanse przedsiębiorstwa              
                   
Międzynarodowe rynki finansowe              
                   
Rachunkowość              
                   
Ubezpieczenia              
                   
Fundraising i zarządzanie w organizacji pozarządowej
                               
 
Funkcjonowanie rynku energii
                               
 
Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw
                               
 
Gospodarka przestrzenna
       
                   
Gospodarka publiczna              
                   
Gospodarka regionalna              
                   
Gospodarka samorządowa  
                               
Gospodarowanie przestrzenią  
                               
Handel zagraniczny
                               
 
Handel ze wschodem
                               
 
Informatyczne systemy zarządzania - strategia, projektowanie, integracja
                               
 
Informatyka gospodarcza
                               
 
International Business
           
                   
Business in Central and Eastern Europe              
                   
International Business Management              
                   
International Economics
                               
Inwestycje z zakresu inwestycji kapitałowych i projektów rozwojowych firmy
                               
 
Kompetencje psychologiczne i negocjacyjne w firmie
                               
 
Kształtowanie umiejętności przywódczych
                               
 
Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw
                               
 
Management
                               
Marketing internetowy
                               
 
Marketing i strategie marketingowe
                               
 
Marketing sportu
                               
 
Menedżer innowacji Kierunek współfinansowany przez UE
                               
 
Menedżer jakości
                               
 
Menedżer kultury
                               
 
Menedżer samorządu terytorialnego
                               
 
Menedżer turystyki
                               
 
Metody ilościowe w analizie rynków finansowych
                               
 
Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne
       
                   
Analizy statystyczne i data mining              
                   
Badania marketingowe i analizy rynku              
                   
Ekonometria              
                   
Ekonomia matematyczna              
                   
Ekonomia matematyczna              
                   
Informatyka gospodarcza              
                   
Metody analizy decyzji  
                               
Procedury analizy decyzji              
                   
Statystyka stosowana              
                   
Systemy informatyczne w zarządzaniu              
                   
Metody wyceny spółki kapitałowej
                               
 
Międzynarodowe prawo i planowanie podatkowe
                               
 
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
                               
Economics of Central and Eastern Europe  
                               
Innovation and Competitiveness in the World Economy              
                   
Przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym              
                   
Unia Europejska jako partner globalny              
                   
Nowoczesne przedsiębiorstwo na rynku europejskim - warsztaty z zarządzania
                               
 
Ocena i wycena zasobów przyrodniczych
                               
 
Podstawy prawno-ekonomiczne procesu inwestycyjnego
                               
 
Podstawy przedsiębiorczości dla nauczycieli
                               
 
Podyplomowe studia dla analityków bankowych
                               
 
Podyplomowe studia dla doradców i pośredników finansowych
                               
 
Podyplomowe studia dla menedżerów motoryzacji
                               
 
Podyplomowe studia europejskie: prawo, polityki i środki pomocowe Unii Europejskiej
                               
 
Podyplomowe studia marketingowo-logistyczne
                               
 
Podyplomowe studia menedżersko-finansowe
                               
 
Podyplomowe studia nowoczesnej promocji
                               
 
Podyplomowe studia unii europejskiej i administracji publicznej w UE
                               
 
Podyplomowe studia zakupów i zarządzania
                               
 
Polityka społeczna
                               
Lokalna polityka społeczna  
                               
Socjologia ekonomiczna              
                   
Systemy zabezpieczenia społecznego  
                               
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
                               
 
Projektowanie wzornicze w zarządzaniu rozwojem nowego produktu (Design Management)
                               
 
Przedsiębiorczość
                               
 
Przedsiębiorczość w małych i średnich firmach
                               
 
Przygotowanie i ocena projektów inwestycyjno-innowacyjnych
                               
 
Przygotowanie i zarządzanie projektami partnerstwa publiczno-prywatnego
                               
 
Public Relations
                               
 
Public relations i strategiczne komunikowanie w firmach
                               
 
Quantitative Methods in Economics and Information Systems
                               
Rachunkowość
                               
 
Rachunkowość finansowa w świetle polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości
                               
 
Rachunkowość i finanse przedsiębiorstwa
                               
 
Rachunkowość zarządcza i controlling
                               
 
Relacja inwestorska i raportowanie wartości
                               
 
Relacje inwestorskie i komunikacja finansowa
                               
 
Risk Management in International Business (studia w języku angielskim)
                               
 
Rynek kolejowy w Polsce w kontekście wyzwań europejskich
                               
 
Służba zagraniczna
                               
 
Standardy europejskie w rachunkowości i finansach
                               
 
Stosunki międzynarodowe
                               
Bezpieczeństwo europejskie  
                               
Bliski Wschód              
                   
Dyplomacja i polityka międzynarodowa  
                               
Europa Środkowa i Wschodnia              
                   
Finanse międzynarodowe              
                   
Międzynarodowe stosunki gospodarcze  
                               
Zachodnia Hemisfera              
                   
Studia podatkowe
                               
 
Studia podyplomowe menedżerskie
                               
 
Teoria i praktyka społeczna odpowiedzialności przedsiębiorstwa (CSR)
                               
 
Transport i spedycja
                               
 
Turystyka i rekreacja
           
                   
Przedsiębiorstwo turystyczne na rynku międzynarodowym              
                   
Zarządzanie rozwojem turystyki              
                   
Ubezpieczenia
                               
 
Ubezpieczenia gospodarcze
                               
 
Ubezpieczenia gospodarcze-AVIVA
                               
 
Windykacja należności
                               
 
Wycena nieruchomości
                               
 
Zamówienia publiczne
                               
 
Zarządzanie
                               
Biznes turystyczny              
                   
Gospodarka nieruchomościami              
                   
Marketing              
                   
Przedsiębiorczość  
                               
Zarządzanie strategiczne              
                   
Zarządzanie wartością firmy              
                   
Zarządzanie w transporcie i logistyce              
                   
Zarządzanie zasobami ludzkimi              
                   
Zarządzanie bezpieczeństwem informacji
                               
 
Zarządzanie biznesem medycznym
                               
 
Zarządzanie biznesem rodzinnym
                               
 
Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
                               
 
Zarządzanie innowacjami (Polish-American Innovation Management Postgraduate Study Program)
                               
 
Zarządzanie i finansowanie infrastruktury drogowej
                               
 
Zarządzanie i finansowanie w sektorze transportu lotniczego
                               
 
Zarządzanie i marketing
                               
 
Zarządzanie marką
                               
 
Zarządzanie na rynku dóbr i marek luksusowych
                               
 
Zarządzanie nieruchomościami
                               
 
Zarządzanie organizacjami ochrony zdrowia
                               
 
Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa
                               
 
Zarządzanie produktami i usługami
                               
 
Zarządzanie projektami informatycznymi w środowisku e-biznesowym Kierunek współfinansowany przez UE
                               
 
Zarządzanie projektami (Project Management)
                               
 
Zarządzanie projektowaniem usług (Design Management)
                               
 
Zarządzanie reputacją firmy
                               
 
Zarządzanie rozwojem turystyki w regionie
                               
 
Zarządzanie ryzykiem w instytucjach finansowych
                               
 
Zarządzanie ryzykiem w projektach
                               
 
Zarządzanie sprzedażą
                               
 
Zarządzanie wartością firmy
                               
 
Zarządzanie wartością klienta
                               
 
Zarządzanie wiedzą z wykorzystaniem współczesnych technologii i systemów informatycznych Kierunek współfinansowany przez UE
                               
 
Zarządzanie współczesnym bankiem
                               
 
Zarządzanie zakładami opieki zdrowotnej
                               
 
Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji
                               
 
Zarządzanie zasobami ludzkimi z uwzględnieniem standardów europejskich
                               
 
Zarządzanie zasobami pracy
                               
 

Legenda:

S - Stacjonarne (dzienne)
NS - Niestacjonarne (zaoczne)
W - Wieczorowe
Uczelnia nie udostępnia żadnych informacji
*
*
*
wyświetleń: 15724 | dodano: 2011-07-28


Uczelnie w Twojej okolicy


Nie znaleziono żadnych uczelni

Subskrybuj RSS


Płatności obsługuje:
PayU - Bezpieczne płatności internetoweLogo Transferuj.pl

 

loga ue

Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy w waszą przyszłość

Copyright © HR System 2010 - 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo CMS Edito powered by: