Zaloguj się

Wyszukiwarka uczelni i studiów

Brak wybranego kierunku


Wybierz nowy kierunek

Wprowadź nazwę kierunku i zaznacz go na wyświetlonej liście.

Brak wybranej specjalności

Wprowadź nazwę specjalności i zaznacz ją na wyświetlonej liście.

Wybierz województwo
Wybierz inne miasto
Status uczelni
Rodzaj studiów

Studia podyplomowe w miastach

Studia podyplomowe

Informacje podstawowe

Politechnika Warszawska

ul. Pl. Politechniki 1
00-661 Warszawa,

woj. mazowieckie

tel.: 22 234 72 11 / fax: 22 621 68 92
e-mail:
www: www.pw.edu.pl

Rodzaj wizytówki:


Uczelnia nie udostępnia żadnych informacji
Kierunek/specjalność I stopnia (licencjackie) I stopnia (inżynierskie) II stopnia (uzupełniające magisterskie) Jednolite magisterskie III stopnia (doktoranckie) Studia podyplomowe
  (S) (NS) (W) (S) (NS) (W) (S) (NS) (W) (S) (NS) (W) (S) (NS) (W) (S) (NS) (W)
Administracja
       
                   
Aerospace Engineering
     
   
                     
Akademia KAIZEN
                               
 
Aparatura pomiarowa w systemach zarządzania jakością Kierunek współfinansowany przez UE
                               
 
Aparaty elektroenergetyczne wysokiego napięcia
                               
 
Architecture and Urban Planing
           
                     
Architecture for Society of Knowledge            
                     
Architektura i urbanistyka
     
 
                   
Audyt i certyfikacja energetyczna budynków
                               
 
Auto-elektro-mechatronika
                               
 
Automatyka
                               
 
Automatyka i robotyka (Wydział Elektryczny)
     
   
                     
Automatyka i robotyka (Wydział ETI)
           
                     
Automatyka i robotyka (Wydział Inżynierii Produkcji)
     
   
                     
Automatyzacja procesów wytwórczych            
                     
Elastyczne systemy wytwarzania            
                     
Automatyka i robotyka (Wydział Mechatroniki)
     
 
                     
Automatyka            
                     
automatyzacja i robotyzacja        
                         
Informatyka przemysłowa        
                         
Inżynieria informatyczna        
                         
Robotyka            
                     
Automatyka i robotyka (Wydział MEiL)
     
   
                     
Biorobotyka                                    
Robotyka                                    
Bazy danych i analiza danych w biznesie
                               
 
Bezpieczeństwo i higiena pracy
                               
 
Bezpieczeństwo i higiena pracy i ergonomia
                               
 
Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy
                               
 
Bezpieczeństwo systemów informacyjnych wraz z technikami biometrycznymi
                               
 
Bezpieczeństwo systemów informatycznych
                               
 
Bezpieczny transport, przechowywanie i wykorzystanie paliwa wodorowego
                               
 
Biotechnologia
     
   
                     
Biotechnologia chemiczna - leki i kosmetyki            
                     
Biotechnologia przemysłowa            
                     
Biotechnologia w inżynierii środowiska            
                     
Mikrobioanalityka            
                     
Biotechnology
           
                     
Industrial technology            
                     
Budownictwo
     
 
                     
Budownictwo energooszczędne        
                         
Inżynieria komunikacyjna              
                   
Inżynieria produkcji budowlanej              
                   
Konstrukcje budowlane i inżynierskie              
                   
Budownictwo energooszczędne. Certyfikacje energooszczędne, audyt energetyczny i termomodernizacja budynków.
                               
 
Budownictwo infrastrukturalne
                               
 
Chłodnictwo i klimatyzacja
                               
 
Ciepłownictwo i ogrzewnictwo, auditing energetyczny oraz świadectwa charakterystyki energetycznej
                               
 
Civil Engineering
     
   
                     
Computer Science
     
   
                     
Artificial intelligence                                    
Computing in business and economics                                    
Computing in science and engineering                                    
Diagnostyka, mechatronika i rzeczoznawstwo samochodowe oraz ubezpieczenia
                               
 
Edukacja techniczno-informatyczna
     
                           
Nauczanie techniki i technologii informacyjnych      
                           
Eksploatacja elektrowni i elektrociepłowni parowych, gazowych i gazowo-parowych
                               
 
Eksploatacja i zarządzanie portami lotniczymi
                               
 
Eksploatacja maszyn i urządzeń energetycznych
                               
 
Electrical and Computer Engineering
     
   
                     
Computer systems and networks            
                     
Telecommunications            
                     
Electrical Engineering
     
   
                     
Elektronika, Informatyka i Telekomunikacja
     
   
                     
Elektronika i informatyka w medycynie            
                     
Elektronika i inżynieria komputerowa            
                     
Radiokomunikacja i techniki multimedialne            
                     
Systemy i sieci telekomunikacyjne            
                     
Teleinformatyka i zarządzanie w telekomunikacji            
                     
Elektronika i telekomunikacja
       
   
                   
Radiokomunikacja i techniki multimedialne              
                   
Elektrotechnika
     
   
                     
Automatyka i inżynieria komputerowa            
                     
Elektroenergetyka            
                     
Elektromechatronika            
                     
Elektrotechnika stosowana            
                     
Energetyka jądrowa
                               
 
Energetyka lokalna - wytwarzanie i sprzedaż energii elektrycznej i ciepła
                               
 
Environmental Engineering
     
                           
Ergonomia, bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska
                               
 
Executive Master of Business Administration (EMBA)
                               
 
Fizyka techniczna
     
   
                     
Ekologiczne źródła energii            
                     
Fizyka i technika jądrowa            
                     
Fizyka komputerowa      
                           
Fizyka medyczna            
                     
Fotonika            
                     
Informatyka optyczna            
                     
Materiały i nanostruktury      
                           
Modelowanie układów złożonych            
                     
Nanostruktury            
                     
Optoelektronika      
                           
Geodezja i kartografia
     
 
                     
Fotogrametria i teledetekcja            
                     
Geodezja inżynieryjna              
                   
Geodezja inżynieryjno-przemysłowa            
                     
Geodezja i nawigacja satelitarna            
                     
Geodezja i systemy informacji przestrzennej      
                           
Kartografia i systemy informacji geograficznej            
                     
Kataster i gospodarka nieruchomościami              
                   
Systemy informacji przestrzennej                                    
Technologie satelitarne w geodezji              
                   
Gospodarka przestrzenna
     
 
                     
Hurtownie i analiza danych w biznesie
                               
 
Identyfikacja hałasowo-wibracyjnych zagrożeń środowiska
                               
 
Informatyczne systemy zarządzania
                               
 
Informatyka
     
 
                   
Inżynieria systemów informatycznych            
                     
Systemy informacyjno - decyzyjne            
                     
Informatyka i techniki Internetu
                               
 
Informatyka i zarządzanie w ochronie środowiska
                               
 
Informatyka przemysłowa Kierunek współfinansowany przez UE
                               
 
Informatyka (Wydział Elektryczny)
     
 
                   
Informatyka stosowana        
                         
Informatyka w biznesie              
                   
Inżynieria informatyczna w elektroenergetyce            
                     
Inżynieria komputerowa            
                     
Inżynieria oprogramowania              
                   
Inżynieria oprogramowania              
                   
Informatyka (Wydział Matematyki i Nauk informacyjnych)
     
   
                     
Metody sztucznej inteligencji            
                     
Projektowanie systemów CAD/CAM            
                     
Informatyka w biznesie i administracji
                               
 
Informatyka w systemach kontrolno-pomiarowych
                               
 
Informatyka w zakresie nauczania informatyki i technologii informacyjnej
                               
 
Informatyka w zakresie zastosowań informatyki i technologii informacyjnej
                               
 
Instalacje i urządzenia elektryczne - projektowanie i dobór
                               
 
Instalacje i urządzenia elektryczne - projektowanie i eksploatacja
                               
 
International Master of Business Administration (IMBA)
                               
 
Inżynieria bezpieczeństwa
                               
 
Inżynieria biomedyczna
     
   
                     
Inżynieria chemiczna i procesowa
     
   
                     
Inżynieria bioprocesowa            
                     
Inżynieria chemiczna            
                     
Inżynieria procesów ochrony środowiska            
                     
Inżynieria procesów przetwórstwa polimerów            
                     
Procesy i produkty biomedyczne            
                     
Inżynieria drogowa
                               
 
Inżynieria gazownictwa
                               
 
Inżynieria komunikacyjna
                               
 
Inżynieria materiałowa
     
 
                   
Biomateriały            
                     
Inżynieria powierzchni            
                     
Nanomateriały i nanotechnologie            
                     
Nowoczesne materiały konstrukcyjne            
                     
Zaawansowane materiały funkcjonalne            
                     
Inżynieria produkcji w poligrafii
                               
 
Inżynieria systemów informatycznych zarządzania i wspomagania decyzji
                               
 
Język angielski w budownictwie (poziom średnio-zaawansowany)
                               
 
Kable energetyczne, teletechniczne i światłowody
                               
 
Klimatyzacja i układy sterowania w obiektach technologicznych
                               
 
Kompatybilność elektromagnetyczna, ochrona przepięciowa i przeciwporażeniowa
                               
 
Komputerowe systemy zarządzania energią w obiektach budowlanych (BEMS)
                               
 
Komputerowe wspomaganie projektowania z podstawami wzornictwa przemysłowego Kierunek współfinansowany przez UE
                               
 
Management and Production Engineering
           
                     
Global production engineering and management (zajęcia w języku angielskim)            
                     
Matematyka
       
                     
Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa  
                               
Matematyka w naukach informacyjnych            
                     
Matematyka w naukach technicznych            
                     
Matematyka w ubezpieczeniach i finansach            
                     
Statystyka matematyczna i analiza danych            
                     
Matematyka w liceum i gimnazjum
                               
 
Mechanika i budowa maszyn (Wydział Inżynierii Produkcji)
     
 
                     
Inżynieria produkcji              
                   
Inżynieria produkcji              
                   
Komputerowe projektowanie maszyn i procesów technologicznych            
                     
Obrabiarki CNC            
                     
Techniki wytwarzania              
                   
Technologie metali i tworzyw sztucznych            
                     
Technologie poligrafii            
                     
Uzbrojenie            
                     
Mechanika i budowa maszyn (Wydział SiMR)
       
                         
Automatyzacja maszyn i systemów transportowych              
                   
Diagnostyka i bezpieczeństwo              
                   
Dynamika maszyn              
                   
Maszyny robocze              
                   
Napędy hybrydowe              
                   
Podstawowe problemy budowy maszyn i pojazdów              
                   
Pojazdy              
                   
Silniki spalinowe              
                   
Wibroakustyka              
                   
Wspomaganie komputerowe prac inżynierskich              
                   
Wspomaganie komputerowe prac inżynierskich              
                   
Mechatronika (wydział MEiL)
     
 
                     
Inżynieria fotoniczna            
                     
Inżynieria jakości            
                     
Inżynieria precyzyjna        
                         
Inżynieria wytwarzania wyrobów mechatronicznych            
                     
Mikromechanika            
                     
Sensory i systemy pomiarowe            
                     
Techniki multimedialne            
                     
Urządzenia elektromedyczne            
                     
Mechatronika (Wydział SiMR)
       
                         
Konstrukcje inteligentne            
                     
Mechatronika maszyn roboczych            
                     
Mechatronika maszyn roboczych            
                     
Mechatronika pojazdów            
                     
Mechatronika pojazdów            
                     
Mechatronika w kształceniu zawodowym Kierunek współfinansowany przez UE
                               
 
Metody i narzędzia inżynierii oprogramowania Kierunek współfinansowany przez UE
                               
 
Mikrokontrolery i procesory sygnałowe w technice pomiarowej
                               
 
Narzędzia i techniki wirtualnej edukacji
                               
 
Nowe technologie w poligrafii
                               
 
Nowoczesna energetyka odnawialna
                               
 
Nowoczesne metody analiz w elektroenergetyce Kierunek współfinansowany przez UE
                               
 
Nowoczesne metody projektowania z zastosowaniem zaawansowanych technik CAD/CAM/CAE
                               
 
Nowoczesne systemy ciepłownicze
                               
 
Nowoczesne układy zasilania w obiektach energetyki i telekomunikacji
                               
 
Nowoczesny, ekologiczny i energooszczędny transport zelektryfikowany Kierunek współfinansowany przez UE
                               
 
Ochrona dziedzictwa kulturowego - miasto historyczne
                               
 
Ochrona odgromowa i przepięciowa
                               
 
Ochrona środowiska
     
   
                     
Ekoinżynieria            
                     
Informacja i zarządzanie w ochronie środowiska            
                     
Ochrona powierzchni ziemi            
                     
Ochrona wody i atmosfery            
                     
Odnawialne źródła energii i przetwarzanie energii
                               
 
Pakowanie produktów
                               
 
Papiernictwo i poligrafia
     
                         
Eksploatacja maszyn poligraficznych        
                         
Technologia poligrafii        
                         
Podyplomowe studium pedagogiczne Kierunek współfinansowany przez UE
                               
 
Podyplomowe studium planowania przestrzennego
                               
 
Podyplomowe studium urbanistyki i gospodarki przestrzennej
                               
 
Polska elektroenergetyka w Unii Europejskiej
                               
 
Power Engineering
     
   
                     
Powstanie i likwidacja szkód komunikacyjnych
                               
 
Projektowanie, implementacja i administracja bazami danych
                               
 
Projektowanie i komputerowy zapis z wykorzystaniem programów graficznych typu CAD
                               
 
Projektowanie rozdzielnic i stacji elektroenergetycznych dla systemów sieci rozdzielczych SN i 110kV
                               
 
Projektowanie systemów informacyjnych
                               
 
Projektowanie w systemach CAD/CAM, oraz programowanie obrabiarek CNC
                               
 
Przedsiębiorczość gospodarcza
                               
 
Przekształtniki i magazyny energii dla energetyki odnawialnej
                               
 
Przewozy międzynarodowe w świetle wymagań Unii Europejskiej
                               
 
Rynek energii dla konsumenta
                               
 
Strategia działania na krajowym i międzynarodowym rynku energii elektrycznej
                               
 
Studia podyplomowe dla nauczycieli przedmiotów zawodowych
                               
 
Studium farmakoekonomiki marketingu i prawa farmaceutycznego
                               
 
Systemy informacji przestrzennej Kierunek współfinansowany przez UE
                               
 
Systemy inteligentnych budynków Kierunek współfinansowany przez UE
                               
 
Systemy oddymiania budynków – wentylacja pożarowa
                               
 
Systemy pomiarowo-kontrolne w energetyce
                               
 
Systemy transmisji radiowej i technik multimedialnych Kierunek współfinansowany przez UE
                               
 
Technika i mechatronika pojazdów samochodowych
                               
 
Technika i prawo
                               
 
Technika świetlna użytkowa
                               
 
Techniki multimedialne
                               
 
Technologia budowy dróg
                               
 
Technologia chemiczna
     
   
                     
Analityka procesów i materiałów            
                     
Chemia i technologia polimerów i materiałów funkcjonalnych            
                     
Technologia procesów katalitycznych, plazmowych i ceramicznych            
                     
Technologia i inżynieria chemiczna i procesowa
                               
 
Technologia i przetwórstwo tworzyw sztucznych
                               
 
Telekomunikacja, informatyka i zarządzanie
                               
 
Towaroznawstwo materiałów budowlanych
                               
 
Trakcja elektryczna
                               
 
Transport
     
 
                     
Audyt logistyczny              
                   
Diagnostyka samochodowa              
                   
Inteligentne systemy transportowe            
                     
Inżynieria bezpieczeństwa i ekologia transportu      
                           
Inżynieria eksploatacji pojazdów samochodowych              
                   
Inżynieria eksploatacji pojazdów samochodowych              
                   
Logistyka i technologia transportu        
                         
logistyka i technologia transportu kolejowego              
                   
logistyka i technologia transportu samochodowego              
                   
logistyka i technologia transportu wewnętrznego i magazynowania              
                   
rzeczoznawstwo samochodowe              
                   
Sterowanie ruchem drogowym              
                   
Sterowanie ruchem kolejowym              
                   
Sterowanie ruchem lotniczym              
                   
Sterowanie ruchem w transporcie        
                         
Telematyka transportu        
                         
Transport i logistyka dla nauczycieli kształcących w zawodzie technik logistyk
                               
 
Turbiny gazowe i układy gazowo-parowe
                               
 
Uzdatnianie wody, oczyszczanie ścieków i unieszkodliwianie odpadów
                               
 
Wycena nieruchomości
                               
 
Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w systemach zasilania
                               
 
Zaawansowane systemy zarządzania
                               
 
Zarządzanie
       
                   
Finanse i zarządzanie ryzykiem  
                               
Gospodarka cyfrowa              
                   
Informatyka gospodarcza  
                               
Produkcja na rynki międzynarodowe              
                   
Przedsiębiorstwo w zintegrowanej Europie              
                   
Transfer technologii i zarządzanie innowacjami  
                               
Zarządzanie jakością  
                               
Zarządzanie nieruchomościami i procesami inwestycyjnymi              
                   
Zarządzanie przedsiębiorstwem  
                               
Zarządzanie w przedsiębiostwie              
                   
Zarządzanie dla rezultatów
                               
 
Zarządzanie infrastrukturą lotniskową
                               
 
Zarządzanie i inżynieria produkcji
     
 
                     
Global production engineering and management (zajęcia w języku angielskim)              
                   
Informatyczne systemy zarządzania      
                           
Inżynieria procesów produkcyjnych        
                         
Systemy CAD-CAM        
                         
Zarządzanie i inżynieria produkcji zglobalizowanej            
                     
Zarządzanie produkcją        
                         
Zarządzanie i inżynieria produkcji (Wydział Zarządzania)
     
 
                   
Bezpieczeństwo i higiena pracy              
                   
Ergonomia i kształtowanie środowiska pracy        
                         
Informatyczne systemy zarządzania        
                         
Inżynieria jakości i bezpieczeństwa systemów produkcyjnych              
                   
Inżynieria systemów produkcyjnych              
                   
Zarządzanie jakością        
                         
Zarządzanie produkcją        
                         
Zarządzanie wiedzą i własnością intelektualną w przedsiębiorstwie              
                   
Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem informacji w środowisku IT
                               
 
Zarządzanie jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem pracy
                               
 
Zarządzanie nieruchomościami
                               
 
Zarządzanie ograniczeniami
                               
 
Zarządzanie procesami biznesowymi w przemyśle
                               
 
Zarządzanie projektami: metodyki, praktyka, techniki, narzędzia
                               
 
Zarządzanie projektami w instytucji finansowej
                               
 
Zarządzanie projektami w organizacjach gospodarczych
                               
 
Zarządzanie ruchem lotniczym
                               
 
Zarządzanie transportem i magazynowaniem w systemach logistycznych
                               
 
Zarządzanie własnością intelektualną
                               
 
Zarządzanie w budownictwie
                               
 
Zarządzanie zasobami IT: architektury, procesy, standardy, jakość
                               
 
Zintegrowany audyt
                               
 
Zrównoważone systemy zaopatrzenia w energię i świadectwa energetyczne budynków
                               
 

Legenda:

S - Stacjonarne (dzienne)
NS - Niestacjonarne (zaoczne)
W - Wieczorowe
Uczelnia nie udostępnia żadnych informacji
*
*
*
wyświetleń: 16809 | dodano: 2011-07-28


Uczelnie w Twojej okolicy


Nie znaleziono żadnych uczelni

Subskrybuj RSS


Płatności obsługuje:
PayU - Bezpieczne płatności internetoweLogo Transferuj.pl

 

loga ue

Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy w waszą przyszłość

Copyright © HR System 2010 - 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo CMS Edito powered by: