Zaloguj się

Wyszukiwarka uczelni i studiów

Brak wybranego kierunku


Wybierz nowy kierunek

Wprowadź nazwę kierunku i zaznacz go na wyświetlonej liście.

Brak wybranej specjalności

Wprowadź nazwę specjalności i zaznacz ją na wyświetlonej liście.

Wybierz województwo
Wybierz inne miasto
Status uczelni
Rodzaj studiów

Studia podyplomowe w miastach

Studia podyplomowe

Informacje podstawowe

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

ul. Warszawska 24
31-155 Kraków,

woj. małopolskie

tel.: 12 628 20 00 / fax: 12 628 20 71
e-mail:
www: www.pk.edu.pl

Rodzaj wizytówki:






Biuro Karier Politechniki Krakowskiej

ul. Warszawska 24
31-155 Kraków

tel. 12 628-29-11
tel./fax 12 628-26-97
e-mail:

http://www.kariery.pk.edu.pl

Kierunek/specjalność I stopnia (licencjackie) I stopnia (inżynierskie) II stopnia (uzupełniające magisterskie) Jednolite magisterskie III stopnia (doktoranckie) Studia podyplomowe
  (S) (NS) (W) (S) (NS) (W) (S) (NS) (W) (S) (NS) (W) (S) (NS) (W) (S) (NS) (W)
Architektura i urbanistyka
     
 
       
         
Architektura krajobrazu
     
 
                   
Audytor wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych
                               
 
Audyt energetyczny budynku na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynków Kierunek współfinansowany przez UE
                               
 
Automatyka i robotyka
     
 
                   
Automatyzacja systemów wytwarzania              
                   
Mechatronika              
                   
sterowanie i monitoring maszyn i urządzeń              
                   
Technologie informacyjne w systemach produkcyjnych              
                   
Biotechnologia
     
                           
Biotechnologia przemysłowa i w ochronie środowiska      
                           
Budowa i diagnostyka układów napędów i sterowania hydraulicznego maszyn i urządzeń
                               
 
Budownictwo
     
 
       
         
Budowlane obiekty inteligentne (Wydział IL)              
                   
Budownictwo wodne i geotechnika (Wydział IŚ)                                    
Drogi kolejowe (Wydział IL)              
                   
Drogi, ulice i autostrady (Wydział IL)              
                   
Konstrukcje budowlane i inżynierskie (Wydział IL)              
                   
Mechanika materiałów i konstrukcji budowlanych              
                   
Mosty i budowle podziemne (Wydział IL)              
                   
Technologia i organizacja budownictwa (Wydział IL)              
                   
Zarządzanie i marketing w budownictwie (Wydział IL)              
                   
Zastosowania informatyki w budownictwie (Wydział IL)              
                   
Diagnostyka pojazdów samochodowych - budowa, eksploatacja, naprawa
                               
 
Doradztwo energetyczne w budownictwie Kierunek współfinansowany przez UE
                               
 
Doradztwo zawodowe
                               
 
Ekspertyza wypadku drogowego
                               
 
Elektrotechnika
     
 
                   
Automatyka w układach elektrycznych      
                           
Elektroenergetyka              
                   
Elektryczne urządzenia sterowania              
                   
Informatyczne systemy automatyki              
                   
Inżynieria systemów elektrycznych      
                           
Monitoring i diagnostyka układów elektrycznych              
                   
Trakcja elektryczna      
                           
Współczesne systemy trakcji elektrycznej              
                   
Energetyka (kierunek zamawiany, wydział IEiK)
     
 
                   
Elektroenergetyka      
                           
Energetyka (Wydział Mechaniczny)
     
 
                   
Energetyka odnawialna (WM)              
                   
Klimatyzacja, wentylacja i ochrona powietrza              
                   
Systemy i urządzenia energetyczne (WM)              
                   
Urządzenia i instalacje ochrony środowiska (WM)              
                   
Fizyka techniczna
     
   
                     
Fizyka fazy skondensowanej            
                     
Modelowanie komputerowe              
                   
Nowoczesne materiały i nanotechnologie              
                   
Technologie multimedialne              
                   
Geoinżynieria w ochronie środowiska Kierunek współfinansowany przez UE
                               
 
Geotechnika w budownictwie i inżynierii środowiska Kierunek współfinansowany przez UE
                               
 
Gospodarka przestrzenna
     
                           
Gospodarowanie odpadami i substancjami niebezpiecznymi Kierunek współfinansowany przez UE
                               
 
Informatyka (kierunek zamawiany, wydział IEiK)
     
                         
Informatyka (Wydział FMiI)
     
 
                   
Grafika komputerowa i multimedia              
                   
Informatyka stosowana              
                   
Teleinformatyka              
                   
Informatyka (Wydział Mechaniczny)
     
                           
Informatyka przemysłowa (M)      
                           
Inżyniera oprogramowania (M)      
                           
Inżynieria bezpieczeństwa
     
                         
Bezpieczenstwo pracy i środowiska        
                         
Bezpieczeństwo maszyn, urządzeń i systemów energetycznych        
                         
Bezpieczeństwo transportu drogowego        
                         
Inżynieria biomedyczna
     
   
                     
Biomechanika stomatologiczna      
                           
Biomechanika urazów      
                           
Inżynieria kliniczna      
                           
Inżynieria chemiczna i procesowa
     
   
         
         
Inżynieria odnawialnych źródeł energii      
                           
Inżynieria procesów biotechnologicznych      
                           
Inżynieria procesów technologicznych      
                           
Inżynieria materiałowa
     
 
       
         
Inżynieria spajania materiałów              
                   
Materiały konstrukcyjne              
                   
Inżynieria medyczna
                               
 
Inżynieria ruchu drogowego
                               
 
Inżynieria środowiska
     
 
       
         
Hydrotechnika i geoinżynieria        
                         
Instalacje i urządzenia cieplne i zdrowotne              
                   
Inżynieria sanitarna              
                   
Inżynieria urządzeń poddozorowych ciśnieniowych oraz dźwigowych
                               
 
Klimatyzacja i ogrzewnictwo Kierunek współfinansowany przez UE
                               
 
Klimatyzacja kopalń
                               
 
Logistyka i transport drogowy
                               
 
Matematyczne podstawy zarządzania finansami Kierunek współfinansowany przez UE
                               
 
Matematyka
       
                   
Matematyka w finansach i ekonomii              
                   
Modelowanie matematyczne              
                   
Mechanika i budowa maszyn
     
 
       
         
Aparatura i instalacje przemysłowe              
                   
Budowa i badania pojazdów samochodowych              
                   
Mechanika konstrukcji i materiałów              
                   
Silniki spalinowe              
                   
Urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne              
                   
Zastosowanie informatyki w budowie maszyn            
                     
Miejski transport zbiorowy - zarządzania, organizacja, nowoczesne technologie i informatyczne wspomaganie Kierunek współfinansowany przez UE
                               
 
Międzynarodowy system zarządzania jakością wg norm ISO 9000
                               
 
Nanotechnologie i nanomateriały - makrokierunek
     
   
                     
Inżynieria nanostruktur (Wydział FMiI)      
                           
Technologie nanomateriałowe (Wydział FMiI)      
                           
Technologie nanomateriałowe (Wydział IiTCH)      
                           
Nowoczesne technologie elektryczne w transporcie Kierunek współfinansowany przez UE
                               
 
Ochrona środowiska
     
                         
Kształtowanie środowiska      
                           
Monitoring i zarządzanie środowiskiem      
                           
Ochrona środowiska, bezpieczeństwo i higiena pracy
                               
 
Planowanie krajobrazu i gospodarka przestrzenna
                               
 
Podyplomowe studium konserwacji, kształtowania architektury i aranżacji wnętrz obiektów sakralnych
                               
 
Podyplomowe studium konserwacji zabytków architektury i urbanistyki
                               
 
Podyplomowe studium planowania przestrzennego Kierunek współfinansowany przez UE
                               
 
Projektowanie konstrukcji geotechnicznych Kierunek współfinansowany przez UE
                               
 
Przedmiarowanie, kosztorysowanie i planowanie robót budowlanych Kierunek współfinansowany przez UE
                               
 
Systemy CAD i przetwarzanie obrazu
                               
 
Systemy sieciowe i bazodanowe
                               
 
Systemy zarządzania środowiskowego - ISO 14000/EMAS Kierunek współfinansowany przez UE
                               
 
Szacowanie nieruchomości
                               
 
Szkoła biznesu
                               
 
Technologia chemiczna
     
 
       
         
Analityka przemysłowa i środowiskowa              
                   
Chemia i technologia kosmetyków              
                   
Lekka technologia organiczna              
                   
Proekologiczne technologie nieorganiczne              
                   
Technologia ropy i gazu              
                   
Technologia tworzyw sztucznych              
                   
Technologie informacyjne w procesach produkcyjnych
                               
 
Transport (Wydział IL)
     
 
       
         
Systemy transportowe i logistyczne (IL)              
                   
Transport lotniczy (IL)  
                               
Transport miejski (IL)              
                   
Transport (Wydział Mechaniczny)
     
 
                   
Eksploatacja i zarządzanie w transporcie (M)              
                   
Eksploatacja pojazdów samochodowych (M)              
                   
Logistyka i spedycja (M)        
                         
Systemy i urządzenia transportowe (M)              
                   
Urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne
                               
 
Zamówienia publiczne
                               
 
Zaopatrzenie w wodę, usuwanie i unieszkodliwianie ścieków oraz metody analitycznej oceny jakości wody i ścieków
                               
 
Zarządzanie bezpieczeństwem informacji
                               
 
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
                               
 
Zarządzanie chemikaliami w przedsiębiorstwie ze szczególnym uwzględnieniem rozporządzenia REACH Kierunek współfinansowany przez UE
                               
 
Zarządzanie infrastrukturą lotniskową
                               
 
Zarządzanie i inżynieria produkcji
     
 
                   
Zarządzanie jakością              
                   
Zarządzanie mediami elektronicznymi              
                   
Zarządzanie produkcją              
                   
Zarządzanie przedsiębiorstwem              
                   
Zarządzanie nieruchomościami
                               
 
Zarządzanie odnawialnymi źródłami energii
                               
 
Zarządzanie rozwojem i eksploatacją w miejskiej komunikacji zbiorowej
                               
 
Zarządzanie ryzykiem powodziowym Kierunek współfinansowany przez UE
                               
 
Zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego
                               
 
Zarządzanie zasobami ludzkimi
                               
 
Zarządzenie i audytowanie systemami zaopatrzenia w wodę oraz usuwania i unieszkodliwiania ścieków, ekonomiczne i techniczne aspekty ich rozwoju Kierunek współfinansowany przez UE
                               
 

Legenda:

S - Stacjonarne (dzienne)
NS - Niestacjonarne (zaoczne)
W - Wieczorowe
Uczelnia nie udostępnia żadnych informacji
*
*
*
wyświetleń: 17490 | dodano: 2011-07-28


Uczelnie w Twojej okolicy


Nie znaleziono żadnych uczelni

Subskrybuj RSS


Płatności obsługuje:
PayU - Bezpieczne płatności internetoweLogo Transferuj.pl

 

loga ue

Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy w waszą przyszłość

Copyright © HR System 2010 - 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo CMS Edito powered by: