Zaloguj się

Wyszukiwarka uczelni i studiów

Brak wybranego kierunku


Wybierz nowy kierunek

Wprowadź nazwę kierunku i zaznacz go na wyświetlonej liście.

Brak wybranej specjalności

Wprowadź nazwę specjalności i zaznacz ją na wyświetlonej liście.

Wybierz województwo
Wybierz inne miasto
Status uczelni
Rodzaj studiów

Studia podyplomowe w miastach

Studia podyplomowe

Informacje podstawowe

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica

ul. al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków,

woj. małopolskie

tel.: 12 617 22 22 / fax: 12 617 32 63
e-mail:
www: www.agh.edu.pl

Rodzaj wizytówki:


Uczelnia nie udostępnia żadnych informacji
Kierunek/specjalność I stopnia (licencjackie) I stopnia (inżynierskie) II stopnia (uzupełniające magisterskie) Jednolite magisterskie III stopnia (doktoranckie) Studia podyplomowe
  (S) (NS) (W) (S) (NS) (W) (S) (NS) (W) (S) (NS) (W) (S) (NS) (W) (S) (NS) (W)
Aerologia górnicza
                                 
Audyting energetyczny w budownictwie na potrzeby termomodernizacji oraz certyfikacji energetycznej budynków
                               
 
Audyt energetyczny, ocena energetyczna budynków oraz efektywne użytkowanie energii
                               
 
Automatyka i robotyka
     
 
       
       
Bezpieczeństwo i higiena pracy
                                 
Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna
                       
       
Biomateriały - materiały dla medycyny
                               
 
Biżuteria, ceramika, małe formy odlewnicze
                               
 
Budowa i Eksploatacja Maszyn
                       
         
Budownictwo
     
 
                   
Geotechnika i budownictwo specjalne              
                   
Geotechnika w rewaloryzacji zabytków              
                   
Budownictwo (kierunek zamawiany)
     
                           
Ceramika (Makrokierunek)
     
   
                     
Technologie ceramiki przemysłowej            
                     
Technologie ceramiki specjalnej            
                     
Wzornictwo i ceramika artystyczna            
                     
Chemia
                       
         
Chemia analityczna w przemyśle i ochronie środowiska
                               
 
Chemia budowlana
     
                           
Chemia z elementami ochrony środowiska
                               
 
Diagnoza i przeciwdziałanie problemom społecznym
                               
 
Drilling
                               
 
e-Biznes: poprawa efektywności organizacji przy wykorzystaniu technologii IT
                               
 
Edukacja informatyczna - kwalifikacyjne studia podyplomowe dla nauczycieli
                               
 
Edukacja techniczna - kwalifikacyjne studia podyplomowe dla nauczycieli
                               
 
Edukacja techniczno-informatyczna
     
   
                     
Efektywne użytkowanie energii elektrycznej
                               
 
Elektronika
                       
         
Elektronika i telekomunikacja
     
 
                   
Elektronika stosowana
                               
 
Elektrotechnika
     
 
       
         
Automatyka i metrologia              
                   
Automatyka przemysłowa i automatyka budynków            
                     
Computer Engineering in Electrical Systems (CEES)            
                     
Efektywne użytkowanie energii elektrycznej            
                     
Elektroenergetyka              
                   
Energoelektronika        
                         
Energoelektronika i napęd elektryczny            
                     
Inżynieria komputerowa w przemyśle              
                   
Kompatybilność elektromagnetyczna            
                     
Nowoczesne technologie w elektrotechnice            
                     
Platforma technologiczna Smart Grids            
                     
Pomiary technologiczne i biomedyczne            
                     
Energetyka
     
   
         
         
Energetyka cieplna
                               
 
Facility Management - zarządzanie budynkiem
                               
 
Fizyka
                       
         
Fizyka medyczna
         
                     
Fizyka medyczna (kierunek zamawiany)
         
                     
Fizyka techniczna
     
   
                     
Fizyka ciała stałego            
                     
Fizyka jądrowa            
                     
Fizyka komputerowa            
                     
Fizyka środowiska            
                     
Fizyka techniczna (kierunek zamawiany)
     
   
                     
Fizyka z elementami informatyki
                               
 
Geodezja i kartografia
     
 
       
         
Geoenergetyka i geoinżynieria
                               
 
Geofizyka
     
   
         
         
Geofizyka stosowana            
                     
Geofizyka stosowana
                               
 
Geologia
                       
         
Geologia górnicza
                               
 
Gospodarka odpadami
                                 
Górnictwo i geologia
     
 
                   
Ekonomika i zarządzanie produkcją w przemyśle naftowym i gazownictwie              
                   
Eksploatacja złóż surowców płynnych              
                   
Gazownictwo ziemne              
                   
Geoinżynieria (specjalizacja: geomechanika, projektowanie w górnictwie, budownictwo podziemne) (GiG)              
                   
Mechanizacja i automatyzacja w górnictwie (Specjalizacja: Mechanizacja w górnictwie, Elektroenergetyka (Elektrotechnika) i automatyzacja w górnictwie) (GiG)              
                   
Ochrona środowiska w gospodarce              
                   
Przeróbka surowców mineralnych (specjalizacja: przeróbka kopalin stałych, obróbka kamienia, ochrona środowiska) (GiG)              
                   
Technika odkrywkowej eksploatacji złóż (GiG)              
                   
Technika podziemnej eksploatacji złóż (GiG)              
                   
Wiertnictwo i geoinżynieria              
                   
Zagospodarowanie i ochrona wód              
                   
Górnictwo i geologia inżynierska
                       
         
Górnictwo odkrywkowe
                                 
Górnictwo otworowe złóż węglowodorów
                               
 
Grafika komputerowa
                                 
Informatyka
     
 
       
         
Informatyka i ekonometria
         
                     
Informatyka i zarządzanie
                               
 
Informatyka stosowana
     
 
                   
Geoinformatyka              
                   
Informatyka w nauce i technice            
                     
Modelowania i systemy informatyczne w geofizyce              
                   
Oprogramowanie i bazy danych w geologii              
                   
Informatyka w szkole
                               
 
Informatyka - projektowanie i eksploatacja systemów
                               
 
Instrumenty i techniki zarządzania środowiskiem
                               
 
Inżyneria środowiska (kierunek zamawiany)
     
   
                     
Inżynieria akustyczna
     
                           
Inżynieria biomedyczna
     
   
                     
Inżynieria Gazownicza - sieci i instalacje gazowe, wodne i kanalizacyjne
                               
 
Inżynieria materiałowa
     
 
       
         
Inżynieria Mechaniczna i Materiałowa - studia międzykierunkowe
     
                           
Inżynieria naftowa i gazownicza
     
 
                   
Inżynieria gazownictwa              
                   
Inżynieria naftowa              
                   
Wiertnictwo naftowe              
                   
Inżynieria obliczeniowa - makrokierunek
     
                           
Inżynieria oprogramowania
                               
 
Inżynieria procesów odlewniczych
                               
 
Inżynieria środowiska
     
 
       
         
Informatyka w monitoringu środowiska (GiG)              
                   
Inżynieria ochrony środowiska        
                         
Rewitalizacja środowiska przemysłowego (GiG)              
                   
Wentylacja i klimatyzacja przemysłowa (GiG)              
                   
Zagospodarowanie surowców i odpadów (GiG)              
                   
Jakość energii elektrycznej
                               
 
Klimatyzacja kopalń
                                 
Komputerowe systemy sterowania i sterowanie cyfrowe
                               
 
Kulturoznawstwo
       
                   
Nowe media i komunikacja międzykulturowa  
                               
Kuźnictwo
                               
 
Logistyka gospodarki odpadami
                               
 
Lotniczy i naziemny skaning laserowy
                               
 
Marketing i public relations
                               
 
Master of Business Administration (MBA)
                               
 
Matematyka
       
                   
Matematyka finansowa              
                   
Matematyka obliczeniowa i komputerowa              
                   
Matematyka ubezpieczeniowa              
                   
Matematyka w informatyce              
                   
Matematyka w naukach technicznych i przyrodniczych              
                   
Matematyka w zarządzaniu              
                   
Matematyka finansowa:Inżynieria finansowa w zarządzaniu ryzykiem
                               
 
Matematyka finansowa:Inżynieria finansowa w zarządzaniu ryzykiem(e-learning)
                               
 
Matematyka z elementami informatyki
                               
 
Mechanika
                       
         
Mechanika i budowa maszyn
     
 
                   
Mechatronika
     
   
                     
Mechatronika w edukacji
                               
 
Mediacje. Alternatywne metody rozwiązywania sporów
                               
 
Menedżer jakości
                               
 
Metalurgia
     
 
       
         
Ochrona środowiska w odlewnictwie (O)                                    
Odlewnictwo              
                   
Odlewnictwo precyzyjne i artystyczne                                    
Wirtualizacja technologii odlewniczych (O)              
                   
Metody wytwarzania oprogramowania
                               
 
Nowoczesna grafika komputerowa
                               
 
Nowoczesna praktyka zarządzania w energetyce gazowej
                               
 
Nowoczesne materiały i techniki w budownictwie
                               
 
Nowoczesne sieci i usługi telekomunikacyjne
                               
 
Ochrona i inżynieria środowiska
                               
 
Ochrona środowiska
     
   
                     
Georóżnorodność i gospodarowanie środowiskiem            
                     
Geoturystyka            
                     
Ocena stanu środowiska            
                     
Ochrona przyrody nieożywionej            
                     
Ochrona środowiska wodno-gruntowego            
                     
Ochrona terenów antropogenicznych            
                     
Ochrona środowiska (kierunek zamawiany)
     
   
                     
Ochrona środowiska przed hałasem i drganiami
                               
 
Ochrona terenów górniczych
                               
 
Podstawy energetyki jądrowej
                               
 
Podziemne magazynowanie gazu
                               
 
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
                               
 
Praktyczna psychologia kierowania i negocjacji
                               
 
Programowanie aplikacji webowych
                               
 
Przemysłowe systemy sterowania
                               
 
Przygotowanie pedagogiczne
                               
 
Przyroda
                               
 
Rachunkowość
                               
 
Rachunkowość międzynarodowa / international accounting /
                               
 
Rachunkowość zarządcza i controlling
                               
 
Socjologia
       
                   
Socjologia marketingu – analiza rynku i zachowań konsumenckich w warunkach kryzysu
                               
 
Solnictwo- rozpoznanie i zagospodarowanie złóż soli
                               
 
Systemy baz danych
                               
 
Systemy informacji geograficznej
                               
 
Szacowanie nieruchomości
                               
 
Technika z elementami informatyki
                               
 
Technologia chemiczna
     
 
       
         
Technologie wiertnicze w udostępnianiu złóż i geoinżynierii
                               
 
Transport gazu i energetyka gazowa
                               
 
Transport linowy-górnicze wyciągi szybowe
                               
 
Turystyka i rekreacja
     
   
                     
Wiertnictwo i inżynieria otworowa
                               
 
Wirtotechnologia (Makrokierunek)
     
   
                     
Wybrane zagadnienia wysokonapięciowych układów elektroenergetycznych
                               
 
Wysokowydajne górnicze kompleksy ścianowe
                               
 
Zamówienia publiczne
                               
 
Zarządzanie
       
                   
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w odlewnictwie
                               
 
Zarządzanie funduszami Unii Europejskiej
                               
 
Zarządzanie i inżynieria produkcji
     
 
                   
Zarządzanie inżynierią środowiska (GiG)              
                   
Zarządzanie przedsiębiorstwem przemysłowym              
                   
Zarządzanie jakością w odlewnictwie
                               
 
Zarządzanie jakścią w przedsiębiorstwie
                               
 
Zarządzanie nieruchomościami
                               
 
Zarządzanie personelem
                               
 
Zarządzanie produkcją
                               
 
Zarządzanie projektami
                               
 
Zarządzanie projektami informatycznymi
                               
 
Zarządzanie przedsiębiorstwem
                               
 
Zarządzanie sprzedażą
                               
 
Zarządzanie systemami logistycznymi
                               
 
Zarządzanie technologiami informacyjnymi - IT Governance
                               
 
Zarządzanie w przemyśle naftowym i gazowniczym
                               
 

Legenda:

S - Stacjonarne (dzienne)
NS - Niestacjonarne (zaoczne)
W - Wieczorowe
Uczelnia nie udostępnia żadnych informacji
*
*
*
wyświetleń: 18632 | dodano: 2011-07-28


Uczelnie w Twojej okolicy


Nie znaleziono żadnych uczelni

Subskrybuj RSS


Płatności obsługuje:
PayU - Bezpieczne płatności internetoweLogo Transferuj.pl

 

loga ue

Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy w waszą przyszłość

Copyright © HR System 2010 - 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo CMS Edito powered by: