Zaloguj się

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika

Psychologia Pracy

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika

Data dodania: 06-03-2012
Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika

Wypowiedzenie umowy o pracę...

Pewne formalności i dokumenty towarzyszą nam w wielu sytuacjach. Starając się o pracę  przygotowujemy CV i list motywacyjny. Za pomocą dokumentu możemy też poprosić szefa o podwyżkę. A co jeśli chcemy zrezygnować z zatrudnienia? Również potrzebne będzie odpowiednie pismo. Jednakże to nie wszystko. W tym artykule dowiesz się więc wszystkiego o wypowiedzeniu umowy o pracę.

 

Rozwiązanie umowy o pracę często jest inicjowane przez pracodawcę. Zdarzają się jednak także takie sytuacje, w których to pracownik chce zrezygnować z piastowanego stanowiska. Co trzeba wtedy zrobić?

 

Kiedy złożyć wypowiedzenie?

Powodów rezygnacji z pracy może być wiele. Jednakże, aby nie żałować swojej decyzji należy je wszystkie dokładnie przeanalizować i przemyśleć. Pomocne w podjęciu tejże decyzji może również artykuł, który znajdziesz tutaj. Dopiero, gdy będziesz całkowicie pewny, że tego chcesz, złóż wypowiedzenie umowy o pracę. Powinno być ono w formie pisemnej i wyglądać następująco.

 

 

..............................
(Data i miejscowość)

.......................................
Imię i nazwisko pracownika
.......................................
Adres zamieszkania

............................
Nazwa pracodawcy
............................
Dokładny adres   


 

ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ ZA WYPOWIEDZENIEM

 

Z dniem .............................. r. (data rozwiązania umowy)  składam wypowiedzenie umowy o pracę zawartej w dniu.............................. r. (data zawarcia umowy) w ................................................ (miejsce zawarcia umowy), pomiędzy: 

 

PRACODAWCĄ:

........................................................................................ (pełna nazwa i adres pracodawcy)

reprezentowaną przez: ............................ (imię i nazwisko pracodawcy lub osoby reprezentującej pracodawcę lub osoby uprawnionej do dokonywania czynności prawnych w imieniu pracodawcy w sprawach z zakresu prawa pracy)

 

a

 

PRACOWNIKIEM:

.......................................... (imię i nazwisko pracownika), zam. w .............................................. (adres zamieszkania pracownika).

 

z zachowaniem ................. dni/miesiecy okresu wypowiedzenia.

 

Pragnę dodatkowo podziękować za bogate doświadczenie, jakie zdobyłem (łam), pracując w Państwa firmie.

 

 

Potwierdzenie odbioru przez pracodawcę:                                                                                           Z poważaniem:

                     ................................                                                                                                                 .............................
                            (data i podpis)                                                                                                                      (podpis pracownika)

 

 

 

 

Okres wypowiedzenia

Po złożeniu stosownych dokumentów nie można tak po prostu przestać przychodzić do pracy. Zanim rzeczywiście umowa zostanie rozwiązana musisz bowiem przepracować jeszcze tak zwany okres wypowiedzenia. W zależności od umowy ma on różną długość. Wypowiedzenie umowy na okres próbny wiąże się z koniecznością pracy jeszcze przez 3 dni, jeśli umowa podpisana była na mniej niż dwa tygodnie. Jeżeli natomiast umowa przekroczyła okres dwóch tygodni, wypowiedzenie trwa tydzień. Umowę na czas określony rozwiązuje się dopiero po dwóch tygodniach okresu wypowiedzenia. Jeśli zaś chodzi o umowę na czas nieokreślony, długość okresu wypowiedzenia zależy od stażu pracy zatrudnionego. Jeśli pracował on w danej firmie nie dłużej niż pół roku, okres wypowiedzenia wynosi dwa tygodnie. Jeśli pracownik zatrudniony był dłużej niż pół roku, okres wypowiedzenia to 1 miesiąc. Wypowiedzenie umowy po co najmniej 3 latach pracy wiąże się z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia.

 

lista aktualności
Subskrybuj RSS


Płatności obsługuje:
PayU - Bezpieczne płatności internetoweLogo Transferuj.pl

 

loga ue

Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy w waszą przyszłość

Copyright © HR System 2010 - 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo CMS Edito powered by: