Zaloguj się

Coaching, mentoring

Na czym coaching polega?

Data dodania: 14-07-2011

Coaching

Coaching polega na prowadzeniu ludzi w ich rozwoju poprzez pomoc w wyznaczaniu celów oraz na zwiększaniu ich zdolności do osiągania tych celów. Coaching to najbardziej efektywne narzędzie rozwoju, jest w pełni dostosowany do indywidualnych potrzeb klientów. Dzięki temu sprawia, że organizacje i pracownicy rozwijają się szybciej i osiągają bardziej satysfakcjonujące rezultaty. Skuteczny coaching polega na tworzeniu przyszłości, nie tylko na wypełnianiu bieżących luk kompetencyjnych. Dla każdego powinien być to proces ciągły, stosowany na co dzień do podnoszenia i podtrzymywania wysokiego stopnia motywacji, zaangażowania i efektywności.

 

Coaching to rozmowa lub seria rozmów jednej osoby z drugą . Osoba występująca w roli coacha prowadzi rozmowę - sesję tak, by przyniosła ona jego Rozmówcy - Klientowi konkretne, wymierne korzyści. Rozmowa coachingowa może mieć rozmaity przebieg i odbywać się w różnorodnym środowisku.

 

Coaching przyjmuje wiele form i w odmienny sposób wyraża się w rozmaitych dziedzinach aktywności ludzkiej. Mamy specjalistów od coachingu sportowego (stąd tak naprawdę wyrósł coaching), muzycznego, coachingu relacji, głosu, pisania i zarządzania. W zasadzie cokolwiek byśmy nie robili, moglibyśmy znaleźć specjalistę od coachingu gotowego, by nam pomóc.

 

Coaching, a rozmowa:

O tym czy rozmowa ma charakter coachingu decyduje na ogół odbiorca coachingu. Jeżeli po rozmowie przyzna, że :

 • rozmowa koncentrowała się na nim i jego sytuacji,
 • rozmowa przyniosła mu znaczące korzyści - jego myśleniu, działaniu, uczeniu się,
 • gdyby nie przeprowadził tej rozmowy, raczej nie odniósłby w tym samym czasie wspomnianych korzyści.

 

Reasumując w zasadzie od zawsze uczestniczymy w sesjach wzajemnego coachingu. Od pokoleń, czy to przy kawie, herbacie czy przy piwie w pubie rozmawiamy o tym co dzieje się w naszym życiu. Jednak często, pomimo naszych szczerych chęci i intencji nie potrafimy pomóc naszym bliskim czy podwładnym pracownikom.

Rola coacha polega na pomocy w uzyskaniu przez Klienta nowej, często bardziej obiektywnej perspektywy dotyczącej zagadnienia będącego przedmiotem sesji coachingowej. Struktura tej sesji jest tak skonstruowana aby pomóc Klientowi w sprecyzowaniu i osiągnięciu jego celów. Jej wynikiem są konkretne rozwiązania, możliwe do podjęcia działania i decyzje. Jednak odpowiedzialność za ich realizację pozostaje w rękach Klienta.

 

Coach jest pomocnikiem dla Klienta, nie ułatwia mu niczego, nie doradza ani do niczego nie przymusza. Coach ufa, że klient ma w sobie wszelkie zasoby aby osiągnąć swoje cele w najlepszy dla siebie sposób. Coach nie ocenia ani nie krytykuje, nie podpowiada też rozwiązań, gdyż nawet to, co może się wydawać dla niego/ niej najlepsze, niekoniecznie jest dobre dla  Klienta. Coaching nie koncentruje się bezpośrednio na redukowaniu psychicznego bólu ani na niesieniu pomocy w problemach psychicznych lub emocjonalnych. W takich sytuacjach zalecana jest praca z terapeutą lub psychologiem.

 

Czy coach musi znać się na branży Klienta?

Coach współpracuje z Klientem pomagając mu poprawić jego efektywność pracy bez względu na to czy sam potrafiłby ją wykonać. Jego zadanie polega na tym, że pomaga dostrzec możliwości poprawy. Coach nie musi być biegły w specjalizacji swojego Klienta. Nie jest to konieczne, bardzo często ktoś kto jest bardzo dobry w swojej dziedzinie nie potrafi nauczyć innych jak osiągać podobne wyniki. Trenerzy sportowi, bardzo często nie potrafią tak dobrze biegać, czy grać w tenisa, jak trenowani przez nich sportowcy, a jednak spełniają bardzo ważną rolę wpływając na osiągane przez nich wyniki. Dzieje się tak dlatego, że do bycia sportowcem i trenerem potrzebne są całkowicie odmienne umiejętności i predyspozycje. Poprzez umiejętność obserwacji, słuchania i udzielania informacji zwrotnej trenerzy i coache są w stanie pomóc swoim Klientom, czy Podopiecznym w osiąganiu o wiele lepszych wyników niż byłoby to możliwe bez ich pomocy. 

 

Definicja wg Międzynarodowej Federacji Coachów – ICF (www.coachfederation.org):

Coaching jest interaktywnym procesem, który pomaga pojedynczym osobom lub organizacjom w przyspieszeniu tempa rozwoju i polepszeniu efektów działania. Coachowie pracują z klientami nad zagadnieniami związanymi z biznesem, rozwojem kariery, finansami, zdrowiem i relacjami interpersonalnymi. Dzięki coachingowi klienci ustalają konkretniejsze cele, optymalizują swoje działania, podejmują trafniejsze decyzje i pełniej korzystają ze swoich naturalnych umiejętności.

 

Profesjonalni coachowie słuchając i obserwując klienta dopasowują swoje podejście do jego potrzeb, tak aby pomóc klientowi w dochodzeniu do rozwiązań oraz strategii działania.

 

Coachowie wychodzą z przekonania, że klient jest z natury kreatywny i pełen pomysłów. Zadanie coacha polega na wydobyciu tych umiejętności, zasobów i kreatywności, które klient już posiada. Rola coach polega na stworzeniu nowej często bardziej obiektywnej perspektywy na zagadnienie oraz dzieleniu się informacją zwrotną. Odpowiedzialność za podjęcie decyzji oraz podjęcie działań pozostaje w rękach klienta.


Coaching nie koncentruje się bezpośrednio na redukowaniu psychicznego bólu ani na niesieniu pomocy w problemach psychicznych lub emocjonalnych.

 

Niektóre z zastosowań coachingu:

EXECUTIVE – CORPORATE COACHING, dla:

 • Działy personalne zainteresowane wykorzystaniem coacha/ów spoza organizacji
 • Wyższa kadra zarządzająca, menedżerowie i specjaliści, którzy chcieliby skorzystać z usług coacha
 • Firmy chcące wprowadzić coaching jako sposób rozwoju ludzi bądź kulturę / styl pracy
 • Firmy, które pragną przeszkolić swoich menedżerów z zakresu coachingu
 • W celu wyeliminowania lub pomocy w przypadku wypalenia zawodowego
 • Firmy zainteresowane warsztatami z zakresu coachingu
 • Firmy pragnące wspomóc pracowników coachingiem w jednym z poniższych obszarów:
  • Planowanie strategiczne, proces re-engineeringu
  • Budowanie i rozwój zespołów, ocena 360 stopni

 

SMALL BUSINESS COACHING, dla:

 • Właściciele i menedżerowie w małych firmach
 • Firmy w okresie „rozruchowym”
 • Specjaliści prowadzący samodzielną działalność gospodarczą
 • Ludzie prowadzący działalność gospodarczą w domu
 • Przedstawiciele kadry zarządzającej chcący odejść z dużych korporacji i założyć własną działalność


CAREER/TRANSITION COACHING, dla:

 • Osoby zmieniające ścieżkę kariery
 • Osoby stające przed znaczącymi decyzjami zawodowymi
 • Osoby pracujące w dużych firmach/korporacjach lub zastanawiające się nad podjęciem takiej posady
 • Osoby borykające się z decyzją czy odejść z dużej firmy/korporacji


PERSONAL/LIFE COACHING:

 • Planowanie życia
 • Wypracowywanie wizji życia
 • Życie duchowe
 • Związki (dla osób samotnych, par i rodzin)
 • Dbanie o zdrowie i urodę
 • Rozwijanie kreatywności
 • Uzyskiwanie wolności finansowej
 • Lepsza organizacja życia
 • Rozwiązywanie problemów z dziećmi, nastolatkami i studentami

 

Przywództwo.

Coaching jest sprawdzonym narzędziem rozwoju przywódczego. Rozwój przywódczy zależy bowiem w dużym stopniu od zdolności dystansowania się od codziennych, operacyjnych zadań i skoncentrowaniu się na długofalowych celach, strategiach i planach.

Te umiejętności są też krytyczne, aby właściwie dobierać i rozwijać członków zespołu.

 

Coaching może być pomocny osobom pełniącym role przywódcze aby:

 • zobaczyć sytuację dotyczącą siebie i zespołu z innej perspektywy
 • doprecyzować cele, strategie, plany
 • rozwinąć umiejętności przywódcze i interpersonalne
 • kształtować właściwe dla wysokiej klasy lidera cechy charakteru
 • tworzyć nowe pomysły, warianty i plany działania

 

Rozwój osobisty

Celem rozwoju osobistego najczęściej jest:

 • uzyskanie większej równowagi w życiu
 • zwiększenie motywacji i poczucia własnej wartości
 • wzrost satysfakcji i zadowolenia z życia
 • rozwiązanie palących życiowych problemów


Coaching udowodnił swoją skuteczność we wspieraniu klientów w rozwoju osobistym.  Dzieje się to głównie dzięki naturze relacji coachingowej, która opiera się na pełnej akceptacji klienta przez coacha oraz wierze w jego pełną zdolność do tworzenia rozwiązań oraz wprowadzania ich w życie. Podczas pracy z coachem klient dzięki poczuciu bezpieczeństwa może w nowy sposób spojrzeć na swoją sytuację, tworzyć plany oraz odnajdywać nowe źródła motywacji do działania. Równolegle do tworzenia wyjątkowej i niecodziennej relacji z klientem coachowie wspierają klientów swoimi umiejętnościami w „podróży” klienta ku nowym odkryciom.

 

Szkolenia biznesowe

Szkolenia i coaching mają ten sam cel - rozwój klienta. Stosują jednak inne podejścia. Szkolenia poprzez wykłady, ćwiczenia, doświadczenia dają i rozwijają wiedzę i umiejętności. Coaching z kolei jest bardzo pomocny w:

 • mobilizowaniu do działania
 • analizie sytuacji dzisiejszej
 • stworzeniu strategii działania
 • monitorowaniu postępów
 • ukierunkowywaniu uczenia się
 • analizie doświadczenia i wyciąganiu wniosków

 

W wielu przypadkach coaching jest stosowany łącznie z elementami szkolenia. Doświadczenia pokazują, iż jest to bardzo skuteczne połączenie.

 

Źródło: pelnia.com

lista aktualności
Subskrybuj RSS


Płatności obsługuje:
PayU - Bezpieczne płatności internetoweLogo Transferuj.pl

 

loga ue

Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy w waszą przyszłość

Copyright © HR System 2010 - 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo CMS Edito powered by: