Zaloguj się

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

 

Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej to wyspecjalizowane placówki działające przy wojewódzkich urzędach pracy. To właśnie tam osoby szukające pracy mogą zasięgnąć porady w kwestiach zawodowych. Placówki gromadzą informacje o zawodach, rynku pracy i możliwościach zdobycia nowych kwalifikacji.

 

Z usług placówek skorzystać mogą osoby bezrobotne, poszukujące pracy, absolwenci szkół, a także młodzież szkolna. Zakres usług świadczonych przez Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej obejmuje m.in. indywidualne poradnictwo zawodowe, zajęcia grupowe z zakresu poruszania się po rynku pracy, pośrednictwo pracy oraz wsparcie psychologiczne.

 

Pomoc psychologa czy doradcy zawodowego bądź edukacyjnego pomaga w zaplanowaniu ścieżki kariery zawodowej. Wsparcie takie w szczególności przydaje się osobom wkraczającym na rynek pracy po raz pierwszy czy powracającym po dłuższej nieobecności. Aktualne dane dotyczące sytuacji na rynku pracy pomogą w podjęciu właściwych decyzji.

 

Większość firm poszukujących pracowników oczekuje dziś od kandydatów przesłania CV. Kiedyś forma ta nie była zbyt rozpowszechniona. Dlatego stworzenie dobrego życiorysu to nie tylko problem osób piszących CV po raz pierwszy, ale również tych, które pomimo długoletniej bytności na rynku pracy, nigdy takiego CV nie tworzyły. Pomoc specjalisty jest w takim wypadku nie do przecenienia. Każda osoba korzystająca z pomocy Centrów może uzyskać informacje dotyczące: pisania listów motywacyjnych, życiorysów, odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące pracy.

 

Możliwość wykonania badań psychologicznych w CIiPKZ pomaga określić predyspozycje kandydata. Wiele osób ze względu na specyfikę rynku musi się przekwalifikować. Po wieloletniej pracy w konkretnym zawodzie trudno znaleźć alternatywę. Młodzi ludzi stają przed równie trudnym wyborem – ich decyzja będzie rzutować na późniejsze życie. Wyniki takich badań stanowią dla niezdecydowanych istotną wskazówkę.

 

Podczas zajęć warsztatowych uczestnicy nabywają umiejętności niezbędne podczas procesu poszukiwania pracy. Uczą się technik autoprezentacji, komunikacji niewerbalnej. Wsparcie specjalisty pomaga w przełamaniu własnych słabości i pokonaniu stresu. Zdobyta w ten sposób wiedza daje możliwość lepszego przygotowania się do rozmowy z pracodawcą.

 

Skuteczne metody poszukiwania pracy – to kolejna z umiejętności, które nabywają osoby korzystające z usług placówek. Specjaliści przekazują informacje dotyczące najnowszych trendów i sposobów, a także i tych starszych, niezawodnych. Co najważniejsze namawiają poszukujących pracy do aktywnego włączenia się w ten proces.

 

Istotnym elementem działalności Centrów jest pozyskiwanie ofert pracy krajowych i zagranicznych. Wiele centrów współpracuje w tym zakresie z lokalnymi pracodawcami. Osoby zainteresowane założeniem własnej działalności gospodarczej również znajdą tu niezbędną pomoc.

 

Wśród najmłodszych klientów centrów dużym zainteresowaniem cieszą się informacje na temat szkół, uczelni oraz instytucji prowadzących szkolenia. Placówki udostępniają miedzy innymi: komputerową bazę danych o zawodach i możliwościach kształcenia, filmy zawodoznawcze, teczki informacji o zawodach, przewodnik i ulotki o zawodach, informatory o szkołach i uczelniach, katalogi instytucji szkoleniowych, informacje o lokalnych rynkach pracy, wykazy innych jednostek świadczących pomoc osobom poszukującym pracy, lokalną prasę codzienną.

 

Sposób współpracy z centrum klienci wybierają już sami – pracować można samodzielnie korzystając z bogatych zbiorów informacji zawodowej lub przy profesjonalnym wsparciu doradcy zawodowego. Usługi świadczone przez CIiPKZ są bezpłatne.

 

Informacje dotyczące działalności i inicjatyw podejmowanych przez Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej znaleźć można na stronach internetowych Wojewódzkich Urzędów Pracy:

 

Białystok  www.up.podlasie.pl

Gdańsk  www.wup.gdansk.pl

Katowice  www.wup-katowice.pl

Kielce  www.wup.kielce.pl

Kraków  www.wup-krakow.pl

Lublin  www.wup.lublin.pl

Łódź  www.wup.lodz.pl

Olsztyn  www.up.gov.pl

Opole  www.wup.opole.pl

Poznań  www.wup.poznan.pl

Rzeszów  www.wup-rzeszow.pl

Szczecin  www.wup.pl

Toruń  www.wup.torun.pl

Warszawa  wup.mazowsze.pl

Wałbrzych  www.dwup.pl

Zielona Góra  www.wup.zgora.pl

Subskrybuj RSS


Płatności obsługuje:
PayU - Bezpieczne płatności internetoweLogo Transferuj.pl

 

loga ue

Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy w waszą przyszłość

Copyright © HR System 2010 - 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo CMS Edito powered by: