Zaloguj się

Jak napisać dobry list motywacyjny?

Schemat listu motywacyjnego

Data dodania: 08-09-2010
Schemat listu motywacyjnego.

Schemat listu motywacyjnego.

List motywacyjny składa się zasadniczo z trzech części: wstępu, rozwinięcia i zakończenia. U góry z lewej strony wpisujemy swoje dane osobowe i kontaktowe (numer telefonu i adres e-mailowy), z prawej umieszczamy miejscowość i datę. Niżej z prawej strony wpisujemy imię i nazwisko osoby, do której kierujemy list motywacyjny, stanowisko, które ta osoba piastuje oraz nazwę i adres firmy, np.

 

Jan Kowalski

Kierownik Działu Sprzedaży

Firma B&N

ul. Kwiatowa 12

05-075 Warszawa

 

W przypadku, gdy nie znamy nazwiska osoby, która będzie czytała nasze dokumenty aplikacyjne, wystarczy wpisać samą nazwę firmy i adres.

 

Firma B&N

ul. Kwiatowa 12

05-075 Warszawa

 

WSTĘP

 

Pisząc wstęp, należy sobie odpowiedzieć na następujące pytanie: Czy jest to list pisany w odpowiedzi na konkretne ogłoszenie, czy też bez związku z ogłoszeniem?

  1. Jeśli w odpowiedzi na ogłoszenie, to pamiętaj aby nawiązać do tego gdzie i kiedy się ono ukazało, oraz napisać w jakim dziale i na jakim stanowisku chcesz pracować.
  2. Jeśli jest to list motywacyjny bez związku z ogłoszeniem, napisz dlaczego zainteresowala Cię akurat ta firma, oraz w jakim dziale i na jakim stanowisko chcesz pracować.

 

ROZWINIĘCIE

 

Rozwinięcie to najważniejsza cześć listu motywacyjnego. To miejsce na napisanie tego, co Cię wyróżnia, w czym jesteś szczególnie dobry. Przedstaw tu argumenty przemawiające za tym, że to właśnie Ciebie pracodawca powinien zatrudnić. Przekonaj go, że firma osiągnie konkretne korzyści wybierając Ciebie. Jeśli nie spełniasz wszystkich wymagań, które stawia, zdeklaruj chęć uzupełnienia braków i podniesienia kwalifikacji, napisz, że szybko i chętnie się uczysz, odwołaj się do swoich mocnych stron: „Język angielski znam w stopniu podstawowym, jednak jestem gotowa podjąć dalszą naukę w tym kierunku. Chętnie uczę się języków obcych, niemiecki znam bardzo dobrze”).

 

ZAKOŃCZENIE

 

W zakończeniu daj pracodawcy do zrozumienia, że jesteś gotowy by spotkać się z nim aby uzupełnić informacje zawarte w dokumentach aplikacyjnych: „Będę wdzięczny za umożliwienie mi przedstawienia swojej kandydatury podczas rozmowy kwalifikacyjnej”. Do listu możesz dołączyć kserokopie świadectw i dyplomów.

 

SCHEMAT LISTU MOTYWACYJNEGO

 

Dane osobowe:                                                                                                                                                                                                  miejscowość, data

Imię nazwisko

Adres

Nr telefonu

 e-mail

Imię i nazwisko

Stanowisko

Nazwa instytucji

Adres

 

Zwrot grzecznościowy,
 (Szanowny Panie, Szanowna Pani – gdy wiemy do kogo bezpośrednio kierujemy list, bądź Szanowni Państwo, jeśli podajemy tylko nazwę i adres instytucji) .

Wstęp - Krótka prośba o przyjęcie do pracy oraz informacja o jakie stanowisko ubiega się kandydat.

Rozwinięcie – kilka słów o osobie (wykształcenie, umiejętności, doświadczenie zawodowe, ale nie powtarzane z życiorysu) oraz uzasadnienie, że jest się odpowiednią osobą na dane stanowisko

Zakończenie – wyrażenie gotowości spotkania się w celu odbycia rozmowy kwalifikacyjnej.

 

   Zwrot pożegnalny
(Z poważaniem, Z wyrazami szacunku).

                                                                                                                                     czytelny, odręczny podpis

 

lista aktualności
Subskrybuj RSS


Płatności obsługuje:
PayU - Bezpieczne płatności internetoweLogo Transferuj.pl

 

loga ue

Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy w waszą przyszłość

Copyright © HR System 2010 - 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo CMS Edito powered by: