Zaloguj się

Regulamin

Regulamin korzystania ze strony internetowej KluczDoKariery.pl

 

I.  DEFINICJE

 

 • Usługodawca- HR System Rafał Żmuda z siedzibą: ul. Legionów 31, 35-111 Rzeszów - (nowy adres)
 • Serwis– serwis „kluczdokariery.pl” zlokalizowany pod adresem www.kluczdokariery.pl stanowiący własność HR System Rafał Żmuda.
 • Użytkownik– każdy podmiot (osoba fizyczna, prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej) korzystający z portalu i oferowanych usług
 • Konto – dostępny dla każdego Usługobiorcy unikalny profil (składający się z loginu i hasła), służący do pełnego korzystania z Serwisu.
 • Usługi– wszelkie usługi świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną w oparciu o niniejszy Regulamin.
 • Usługi Płatne – wszystkie usługi świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną, za które Użytkownik musi zapłacić.
 • Regulamin– niniejszy Regulamin.
 • Rejestracja – wszystkie czynności związane z podaniem danych osobowych przez Użytkownika do wiadomości Usługodawcy a w tym: rejestrowania się, kontaktu z Usługodawcą poprzez formularz kontaktu, zapisanie się do newslettera lub korzystanie z usług RSS.
 • Partner - podmioty, które nawiązały współpracę z Usługodawcą.

 

II. POSTANOWIENIA

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Użytkownik korzystający ze strony www.kluczdokariery.pl potwierdza zapoznanie się z niniejszym regulaminem i w pełni akceptuje jego warunki.
 2. Korzystanie z serwisu podlega ograniczeniom wynikającym z powszechnie przyjętych praw, zasada i zwyczajów, mających na celu ochronę praw i interesów osób trzecich.
 3. Użytkownik ponosi całkowite ryzyko związane z korzystaniem ze strony.
 4. Użytkownik zobowiązuje się pokryć wszelkie straty i szkody powstałe na skutek jego zawinionych działań lub zaniechań oraz zaspokoić roszczenia osób trzecich, także dochodzone przed sądem, skierowane przeciw Usługodawcy, a związane z jego zachowaniem niezgodnym z niniejszym regulaminem lub w inny sposób nagannym.
 5. Usługodawca w każdej chwili ma prawo do zmiany, wycofania lub wstrzymania dowolnej funkcji, właściwości czy parametrów serwisu i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia, błędy lub niekompletność informacji, jak też za zakłócenia w działaniu serwisu.

 

§ 2

Użytkownik

 1. Podczas rejestracji Użytkownik zobowiązany jest do podania danych osobowych wymaganych w formularzu rejestracyjnym, zgodnych ze stanem faktycznym.
 2. Podanie swoich danych podczas rejestracji jest dobrowolne. Użytkownik w dowolnym czasie może zmieniać dane podane podczas rejestracji poprzez ich edycję w panelu Moje konto/Edycja danych. Użytkownik ponadto ma możliwość anulowania (usunięcia) swoich danych osobowych z serwisu w dowolnym momencie.
 3. Podczas rejestracji wymagana jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z treścią ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.)
 4. Podczas rejestracji użytkownik ponadto wyraża zgodę na przekazywanie informacji handlowych środkami komunikacji przez Usługodawcę zgodnie z ustawą z dn. 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz.1204 z późn. zm.). Użytkownik w każdej chwili można zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych i/lub newslettera.
 5. Usługodawca wraz z parterami są administratorem danych osobowych Użytkownika. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez Usługodawcę oraz jego partnerów na potrzeby niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pomocą strony internetowej.
 6. Dane osobowe Użytkownika, który wypełnił formularz będą przekazywane partnerom Usługodawcy wyłącznie w wyżej wymienionych celach. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie i wykorzystanie przez pośredników i partnerów danych Użytkownika w celach innych niż podane w niniejszym regulaminie. Ponadto Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania lub ich zaniechanie przez partnerów dotyczące obowiązków związanych z ochroną danych osobowych, których dane osobowe dostarczył Usługodawca.
 7. Usługodawca gromadzi, przechowuje i przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Użytkownika/Usługobiorcy zezwolenia oraz w zgodzie z przepisami ww. ustaw.

 

§ 3

Opis i wykaz usług

 1. Część usług (usługi płatne) świadczonych przez Usługodawcę jest płatna. Ceny usług płatnych podane są w złotych polskich (brutto i netto). Zmiana cen usług płatnych może nastąpić w dowolnym czasie i bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy usług płatnych już zamówionych.
 2. Usługodawca oferuje kwestionariusze, wzory dokumentów aplikacyjnych oraz treści merytoryczne dotyczące rynku edukacji i pracy.
 3. Szczegółowy opis opłat za usługi płatne dostępny jest tutaj. W przypadku firm/instytucji ceny ustalane są indywidualnie.
 4. Usługodawca nie gwarantuje, że informacje przesyłane za pomocą Internetu dotrą do użytkownika w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnejoraz nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody będące wynikiem problemów technicznych (tj. wadliwe działanie strony internetowej, niejakościowa transmisja danych, awaria systemu komputerowego itp.), które mogą wpłynąć na poprawność, jakość oraz szybkość korzystania z serwisu.
 5. Usługodawca informuje, że informacje merytoryczne zawarte na stronie internetowej i jej podstronach dotyczące edukacji i rynku pracy nie stanowią oferty handlowej ani rekomendacji jakichkolwiek usług edukacyjnych czy ich sprzedaży, a służą wyłącznie celom informacyjnym.
 6. Usługodawca umożliwia pośrednikom i partnerom publikuje banerów do stron i serwisów internetowych. Odnośniki takie mogą prowadzić do właścicieli reklam, dostawców treści bądź partnerów. Szczegółowe warunki współpracy ustalane są indywidualniena podstawie cennika i specyfikacji reklamowej.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  • treści informacji zawartych na stronach partnerów, do których odnosi baner,
  • dostawę bądź jakość jakichkolwiek towarów bądź usług reklamowanych w serwisie,
  • politykę prywatności i ochronę danych osobowych partnerów,
  • skutki użycia wszelkich informacji lub materiałów dostępnych na stronach partnerów współpracujących
 8. Usługodawca udostępnia za pomocą technologii RSS informacje o aktualnościach publikowanych w serwisie. By korzystać z kanału RSS, wymagane jest posiadanie czytnika RSS.

 

§ 4

Sposoby płatności

 1. Płatności za zamówione Usługi Płatne można dokonywać w następujący sposób:
  • e-przelewem
  • SMSem Premium
 2. Transakcje SMS obsługiwane są przez platnosci.pl. Pozostałe transakcje obsługiwane są przez transferuj.pl
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody będące wynikiem problemów technicznych (tj. wadliwe działanie stron internetowych pośredników związane z płatnościami, niejakościową transmisją danych, awarią systemu komputerowego itp.), które mogą wpłynąć na poprawność, jakość oraz szybkość płatności w serwisie.

§ 5

Reklamacje

 1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji usług/usług płatnych.
 2. Reklamacje rozpatruje Usługodawca.
 3. Reklamacje należy składać poprzez formularz kontaktowy o temacie wiadomości: Reklamacja.
 4. Reklamacja powinna zawierać dane osobowe Użytkownika, przedmiot i uzasadnienie reklamacji.
 5. Reklamacje będą rozpatrywane w przeciągu 7 dni od daty ich zgłoszenia.
 6. Reklamacje wynikające z nieznajomości niniejszego regulaminu będą rozpatrywane negatywnie.

 

§ 6

Prawa autorskie

 1. Zawartość strony internetowej jest własnością Usługodawcy.
 2. Informacje przedstawione w serwisie pozyskiwane są z ogólnie dostępnych źródeł lub od stron trzecich uprawnionych do udostępniania takich informacji. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby informacje te były rzetelne i aktualne, jednak nie bierze odpowiedzialności za te informacje, gdyż nie ma możliwości zweryfikowania i zagwarantowania dokładności, rzetelności, terminowości oraz kompletności tych informacji.
 3. Strona internetowa chroniona jest przepisami prawa polskiego, w szczególności ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. zm.). O ile nie zaznaczono inaczej, zabrania się jakiegokolwiek modyfikowania, kopiowania i przekazywania materiałów i treści zawartych w Serwisie bez wcześniejszego zezwolenia Redakcji.
 4. Udostępniane odpłatnie dokumenty aplikacyjne (wzory CV i listów motywacyjnych) mogą być wykorzystywane wyłącznie do własnego użytku i nie mogą być przekazywane osobom trzecim.
 5. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za prowadzenie lub zaniechanie wszelkich działań faktycznych i prawnych, których podstawą jest lub ma być wykorzystanie danych i treści zawartych na stronie internetowej.
 6. W przypadku otrzymania uzasadnionych wiadomości, iż w serwisie znajdują się treści i materiały naruszające prawo albo uzasadnione interesy lub dobra osobiste osób trzecich Usługodawca podejmie odpowiednie działania zmierzające do przywrócenia stanu zgodnego z prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. W szczególności podstawą do podjęcia takich działań jest uprawdopodobnienie takich okoliczności w znacznym stopniu albo prawomocny wyrok właściwego Sądu.
 7. Usługodawca nie jest zobowiązany do przechowywania kopii zapasowych materiałów zawierających jakiekolwiek informacje przesłane bądź opublikowane w serwisie.
 8. Usługodawca nie ma wpływu oraz nie ponosi odpowiedzialności za opinie, poglądy i treści rozpowszechniane przez Użytkowników wyrażane przez Użytkowników w ramach komentarzy w serwisie.

 

§ 7

Polityka prywatności, cookies

 

Usługodawca informuje, że używa w Serwisie technologii cookies tj. plików tekstowych, tzw. Ciasteczek.

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki cookies dla Serwisu kluczdokariery.pl

 

Co to jest plik cookie?

 

Pliki cookis to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane na Twoim komputerze. Cookies nie są szkodliwe ani dla Ciebie ani dla Twojego komputera i danych, dlatego zalecamy nie wyłączanie ich obsługi w przeglądarkach.  

 

W jakich celach Usługodawca wykorzystuje pliki cookies?

 

Wśród plików cookies wyróżnić możne te, które są niezbędne do działania Serwisu Usługodawcy. Należące do tej kategorii pliki cookies wykorzystywane są, aby zapewnić:

 • utrzymanie sesji użytkownika;
 • zapisanie stanu sesji użytkownika;
 • umożliwienie autoryzacji z wykorzystaniem Serwisu logowania (http://www.kluczdokariery.pl/moje-konto/)
 • zapisanie informacji pozwalającej na anonimowe zalogowanie użytkownika;
 • zapisanie informacji niezbędnych do działania koszyka internetowego w przypadku zakupów internetowych poprzez Serwis

 

Usługodawca korzysta też z usług podmiotów trzecich, których lista stale zmienia się, a które wykorzystują pliki cookies w następujących celach:

 • monitorowanie ruchu w Serwisie
 • zbieranie anonimowych, zbiorczych statystyk, które pozwalają nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z Serwisu
 • ustalanie liczby anonimowych użytkowników Serwisu.
 • kontrolowanie jak często pokazywana jest użytkownikom wybrana treść;
 • kontrolowanie jak często użytkownicy wybierają daną usługę;
 • badanie zapisów na newslettery;
 • integracja z portalem społecznościom;
 • płatności internetowe.

 

Do podmiotów współpracujących na czas stworzenia dokumentu zaliczamy:

 • Google Analytics (więcej infomracji oraz dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics: tools.google.com);
 • Payu (PayU.pl)
 • Transferuj.pl (więcej informacji na stronie: transferuj.pl)

 

Zawartości pochodzące od zewnętrznych Partnerów, mogą zawierać pliki cookies innych podmiotów w związku z tym zalecamy aby Użytkownik zapoznał się z zasadami wykorzystywania tych plików cookies do obsługi witryn internetowych przez tych Partnerów zewnętrznych.

 

Jak możesz zarządzać swoimi plikami "cookies"?

 

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla uwierzytelniania, utrudni korzystanie z Serwisu Usługodawcy.

Usługodawca, w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

 

W celu zarządzania ustawieniami cookies należy wybrać z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postąpić zgodnie z instrukcjami:

 

 

Urządzenia mobilne:

 

 

 

 

 

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz przepisy prawa polskiego.
 2. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 15.09.2010.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w dowolnym czasie. Zmiany będą umieszczane w serwisie i dostępne pod adresem www.kluczdokariery.pl/regulamin/.
 4. Wszelkie spory związane z wykonaniem niniejszego regulaminu rozstrzygają właściwe sądy powszechne.
Subskrybuj RSS


Płatności obsługuje:
PayU - Bezpieczne płatności internetoweLogo Transferuj.pl

 

loga ue

Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy w waszą przyszłość

Copyright © HR System 2010 - 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo CMS Edito powered by: