Zaloguj się

Najpopularniejsze zawody

Najczęciej wyszukiwane
Specjalista ds. BHP

ZAWÓD

Specjalista ds. BHP

Inne nazwy zawodu: Inspektor ds. BHP, Specjalista ds. Zarządzania BHP
Pokrewne:

Specjalista ds. Planowania Produkcji, Projektant, Technolog, Dyrektor ds. Produkcji

Preferowane wykształcenie: Ekonomia , Zarządzanie i inżynieria produkcji
Przykładowe specjalizacje: Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Przykładowi potencjalni  pracodawcy:

 

Inne

 

Zgodnie z ustawą dotyczącą BHP w zakładach pracy i firmach, każde przedsiębiorstwo zatrudniające 100 i więcej pracowników, zobowiązane jest do zatrudnienia Specjalisty w tym zakresie. Ustawa reguluje również, progi ilości pracowników, przy których firma musi zatrudniać większą ilość specjalistów BHP. W firmach poniżej 100 pracowników, obowiązki z zakresu BHP może wykonywać równolegle osoba na innym stanowisku (często np. Specjalista ds. Kadrowych).

 

Wymagana wiedza i umiejętności:

 

  • doskonała znajomość przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy
  • szczególnie znajomość konkretnych regulacji mających zastosowanie przy określonym profilu działalności firmy
  • umiejętność prowadzenia szkoleń w zakresie BHP (wstępne, okresowe, stanowiskowe)
  • znajomość procedur postępowania w razie wypadków, naruszania przepisów BHP oraz działalności organów kontrolnych w tym zakresie
  • znajomość norm OHSAS 18001

 

Wymagane szkolenia:

 

Pełnienie obowiązków Inspektora BHP wymaga posiadania wykształcenia wyższego w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz posiadania uprawnień państwowych. Przeszkolenie w zakresie BHP popularne jest głównie wśród innych pracowników firmy, którzy taką wiedze winni posiadać (kierownictwo firmy) lub gdy obowiązki pełnione są dodatkowo. Wśród specjalistów BHP najpopularniejsze są studia podyplomowe w tym zakresie. Jeśli firma posiada wdrożony system zarządzania BHP, może być wymagane szkolenie i certyfikat audytora w tym zakresie (np. Norma ISO OHSAS18001).

 

Sytuacja na rynku pracy:  

                                              

Rynek pracy jest bardzo obszerny ze względu na opisane uregulowania prawne opisujące wymagania w zakresie posiadania Specjalisty ds. BHP. Bardzo popularna praktyką wśród licencjonowanych inspektorów jest prowadzenie własnej działalności gospodarczej i prowadzenie spraw BHP firmy w formie usługowej. Praktyka taka jest częsta w firmach o niskim poziomie zatrudnienia. Stanowisko to bardzo często jest rozszerzane o inne zagadnienia związane z ochrona przeciwpożarową a także ochroną środowiska.

 

Kierunki rozwoju:

 

  • Zarządzanie BHP (Główny Specjalista, Pełnomocnik Zarządu ds. BHP))
  • Rozszerzanie odpowiedzialności (PPOŻ, Ochrona  Środowiska)


Komentarze i opinie: zawód Specjalista ds. BHP

Subskrybuj RSS


Płatności obsługuje:
PayU - Bezpieczne płatności internetoweLogo Transferuj.pl

 

loga ue

Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy w waszą przyszłość

Copyright © HR System 2010 - 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo CMS Edito powered by: