Zaloguj się

Najpopularniejsze zawody

Najczęciej wyszukiwane
Pracownik socjalny

ZAWÓD

Pracownik socjalny

Inne nazwy zawodu: Pracownik Opieki Społecznej
Pokrewne:

Urzędnik Państwowy

Preferowane wykształcenie: Pedagogika , Psychologia , Socjologia
Przykładowe specjalizacje: Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza , Pracownik socjalny

Przykładowi potencjalni  pracodawcy:

 

Organizacje i instytucje państwowe i publiczne

 

 • Regionalne miejscowe  ośrodki pomocy społecznej
 • Ośrodki pomocy rodzinie
 • Instytucje i organizacje pozarządowe
 • Centra i kluby integracji społecznej
 • Domy pomocy społecznej
 • Placówki służby zdrowia

 

Wymagana wiedza i umiejętności:

 

 • Umiejętność analizy i rozpoznawania zjawisk społecznych
 • Umiejętność analizy i oceny zachowań osób
 • Wiedza na temat rodzajów problemów i zachowań patologicznych wśród osób potrzebujących pomocy
 • Znajomość procedur postępowania z osobami potrzebującymi pomocy, rodzajów pomocy, której można udzielić
 • Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, stresujących
 • Umiejętności organizacyjne, zdolności interpersonalne
 • Umiejętność sporządzania pism administracyjnych, korespondencji
 • Znajomość regulacji prawnych 9ustawy, rozporządzenia, ustawodawstwo lokalne) w zakresie pomocy społecznej

 

Wymagane szkolenia:

 

Szkolenia mogą dotyczyć rożnych aspektów działalności w zakresie pomocy społecznej. Pomocne mogą się okazać te z zakresu radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, pracy w stresujących warunkach, treningu interpersonalnego oraz negocjacji i mediacji..

 

Sytuacja na rynku pracy:    

                                        

Marketing i reklama są uważane za główne motory napędowe sprzedaży, na której z kolei opierają się instytucje pomocy społecznej mają bardzo wiele różnych zadań i maja dosyć rozbudowane potrzeby kadrowe. Praca ta jest utożsamiana z misją społeczną i służeniu społeczeństwu. Wynagrodzenia są niski, praca dosyć ciężka, często stresująca, wymagająca dużej odporności fizycznej, jednak mimo tego wiele osób decyduje się na jej podjęcie. W organizacjach non-profit często jest wykonywana w ramach wolontariatu.

 

Kierunki rozwoju:

 

 • Kierowanie jednostką pomocy społecznej (Dyrektor Ośrodka)
 • Zarządzanie wydziałem (Główny inspektor)


Komentarze i opinie: zawód Pracownik socjalny

Subskrybuj RSS


Płatności obsługuje:
PayU - Bezpieczne płatności internetoweLogo Transferuj.pl

 

loga ue

Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy w waszą przyszłość

Copyright © HR System 2010 - 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo CMS Edito powered by: