Zaloguj się

Lista Zawodów

Opieka Medyczna

Najpopularniejsze zawody

Najczęciej wyszukiwane

ZAWÓD

Lekarz

Inne nazwy zawodu: Doktor, Lekarz Rodzinny, Stomatolog
Pokrewne:

Farmaceuta, Dietetyk

Preferowane wykształcenie: Lekarski
Przykładowe specjalizacje: Lekarz medycyny

Przykładowi potencjalni  pracodawcy:

 

Ochrona zdrowia

 

 • Jednostki publicznej służby ochrony zdrowia (przychodnie rodzinne, specjalistyczne, szpitale, kliniki)
 • Prywatne placówki działające w ochronie zdrowia
 • Placówki opieki stałej, rehabilitacyjne (hospicja, sanatoria, ośrodki rehabilitacji)

 

Wymagana wiedza i umiejętności:

 

 • doskonała wiedza dotycząca medycyny (medycyny ogólnej i w zakresie specjalizacji)
 • umiejętność rozpoznawania objawów schorzeń, analizy objawów ich skutków i przyczyn
 • umiejętność doboru sposobu leczenia objawów i schorzeń
 • umiejętność kierowania zespołem medycznym, podległymi pracownikami
 • ogólna znajomość metod lecznictwa w innych specjalizacjach)
 • umiejętność obsługi urządzeń medycznych
 • znajomość procedur dostępu do usług medycznych, wymagań formalnych, recept

 

Wymagane szkolenia:

 

Wykonywanie zawodu lekarza reguluje ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Do wykonywania zawodu niezbędne jest ukończenie studiów na wydziale lekarskim uczelni medycznej o odpowiedniej specjalności (lekarska, dentystyczna), odbycie odpowiedniego stażu a następnie pozytywne złożenie Lekarskiego Egzaminu Państwowego co pozwala na uzyskanie prawa do wykonywania zawodu. W zawodzie lekarskim wyróżniamy różne stopnie specjalizacji, zależne od poziomu doświadczenia. Lekarze najczęściej szkolą się w zakresie nowych dziedzin medycyny, nowych metod leczniczych, nowoczesnych technologii wykorzystywanych w ochronie zdrowia czy w zakresie urządzeń np. dentystycznych.

 

Sytuacja na rynku pracy:    

                                        

Sytuacja w służbie zdrowia jest wszystkim znana. Wynagrodzenia lekarzy, szczególnie tych o niskim stopniu specjalizacji, nie są wysokie, są regulowane odpowiednimi ustawami i rozporządzeniami, a praca jest dosyć ciężka. Branża medyczna cały czas potrzebuje nowych pracowników, szczególnie duże potrzeby (nie koniecznie w relacji do możliwości finansowych) maja dziedziny medycyny specjalistycznej (chirurgia, onkologia). Zdecydowanie lepsza sytuacja jest w prywatnej ochronie zdrowia oraz w branży dentystycznej gdzie standardem jest prowadzeni własnej praktyki, łączącej usługi prywatne z tym refundowanymi z NFZ.

 

Kierunki rozwoju:

 

 • Rozwój poprzez uzyskiwanie wyższych specjalizacji
 • Kierowanie zespołem (Kierownik Zespołu Medycznego, Dyrektor Oddziału - Ordynator)
 • Kierowanie placówką medyczną (Kierownik Przychodni, Dyrektor Szpitala -  Ordynator)
 • Prowadzenie badań medycznych
 • Prowadzenie własnej praktyki, przychodni (specjalistyczne np. dentystyczne)


Komentarze i opinie: zawód Lekarz

Subskrybuj RSS


Płatności obsługuje:
PayU - Bezpieczne płatności internetoweLogo Transferuj.pl

 

loga ue

Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy w waszą przyszłość

Copyright © HR System 2010 - 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo CMS Edito powered by: