Zaloguj się

Najpopularniejsze zawody

Najczęciej wyszukiwane
Koordynator robót budowlanych

ZAWÓD

Koordynator robót budowlanych

Inne nazwy zawodu: Majster, Kierownik Sekcji, Kierownik Robót
Pokrewne:

Inżynier Budowy,  Architekt Budowlany, Projektant Budowlany, kosztorysant, Geodeta

Preferowane wykształcenie: Budownictwo
Przykładowe specjalizacje: Konstrukcje budowlane i inżynierskie , Mosty i budowle podziemne , Technologia i organizacja budownictwa

Przykładowi potencjalni  pracodawcy:

 

Budownictwo

 

  • firmy budowlane zajmujące się wykonawstwem
  • firmy budowlane będące podwykonawcami robót budowlanych

 

Wymagana wiedza i umiejętności:

 

  • wiedza techniczna dotycząca praktycznego wykonawstwa robót budowlanych
  • doskonałe umiejętności organizacyjne, analityczne
  • umiejętność zażądania zespołem
  • wiedza techniczna dotycząca specyficznej branży
  • znajomość zagadnień dotyczących dokumentacji budowlanej, BHP, technologii wykonawstwa robót budowlanych

 

Wymagane szkolenia:

 

Niższe od Inżyniera stanowisko, ograniczające się do wykonywania nadzoru nad pracą określonych zespołów budowlanych. Nie wymaga ono jeszcze posiadania uprawnień budowlanych, jest to stanowisko na którym przyszli inżynierowie zyskują doświadczenie i wiedze na temat praktycznych aspektów prowadzenia robót budowlanych. Szkolenia, jeśli są, to dotyczą jakości, BHP itp.

 

Sytuacja na rynku pracy:

                                            

Branża budowlana w Polsce ma duże potrzeby kadrowe. Kadra kierownicza tego poziomu często znajduje zatrudnienie w dużych firmach, gdzie po uzyskaniu uprawnień budowlanych, zajmują samodzielne stanowiska Inżynierów i Kierowników budów.

 

Kierunki rozwoju:

 

  • Zarządzanie budową (Inżynier Budowy, Kierownik budowy)
  • Praca przy coraz większych, bardziej prestiżowych projektach budowlanych


Komentarze i opinie: zawód Koordynator robót budowlanych

Subskrybuj RSS


Płatności obsługuje:
PayU - Bezpieczne płatności internetoweLogo Transferuj.pl

 

loga ue

Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy w waszą przyszłość

Copyright © HR System 2010 - 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo CMS Edito powered by: