Zaloguj się

Najpopularniejsze zawody

Najczęciej wyszukiwane

ZAWÓD

Geodeta

Inne nazwy zawodu: Specjalista ds. Pomiarów Geodezyjnych
Pokrewne:

Inżynier Budowy,  Architekt Budowlany, Projektant Budowlany, Kosztorysant,

Preferowane wykształcenie: Geodezja i kartografia
Przykładowe specjalizacje: Fotogrametria i teledetekcja , Geodezja i geoinformatyka , Geodezja inżynieryjno-przemysłowa , Geoinformatyka

Przykładowi potencjalni  pracodawcy:

Budownictwo

 

  • firmy budowlane zajmujące się wykonawstwem
  • firmy budowlane będące podwykonawcami robót budowlanych

 

Usługi

 

  • firmy specjalizujące się w wykonywaniu usług geodezyjnych, biura geodezyjne i kartograficzne

 

Wymagana wiedza i umiejętności:

 

  • doskonała znajomość branży budowlanej, inżynierii środowiska
  • umiejętność wykonywania różnych rodzajów pomiarów np. topograficznych, sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i powykonawczych
  • umiejętność tworzenia dokumentacji (graficznej, cyfrowej, analogowej)
  • umiejętność obsługi urządzeń geodezyjnych
  • znajomość programów komputerowych, CAD

 

Wymagane szkolenia:

 

Samodzielne wykonywanie pracy na stanowiskach związanych z geodezją i kartografia, wymaga posiadania odpowiednich uprawnień zawodowych w tym zakresie. Ewentualne szkolenia, mogą dotyczyć obsługi urządzeń do wykonywania pomiarów geodezyjnych.

 

Sytuacja na rynku pracy:     

                                       

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej w zakresie geodezji jest najczęstsza formą aktywności zawodowej w tym obszarze. Z usług biur geodezyjnych korzystają nie tylko firmy budowlane ale również inne firmy np. zajmujące się inżynierią środowiska. W początkowym okresie trudność może sprawić zakup bardzo drogiego sprzętu pomiarowego, który jest niezbędny do wykonywania tej pracy.

 

Kierunki rozwoju:

 

  • Własna działalność (rozwój w kierunku firmy/biura)
  • W firmach budowlanych zarządzanie działem/zespołem (Kierownik Działu Geodezji, główny Geodeta)


Komentarze i opinie: zawód Geodeta

Subskrybuj RSS


Płatności obsługuje:
PayU - Bezpieczne płatności internetoweLogo Transferuj.pl

 

loga ue

Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy w waszą przyszłość

Copyright © HR System 2010 - 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo CMS Edito powered by: