Zaloguj się

Lista Zawodów

Najpopularniejsze zawody

Najczęciej wyszukiwane

ZAWÓD

Trener

Inne nazwy zawodu: Specjalista ds. Szkoleń
Pokrewne:

Dyrektor ds. Personalnych, Specjalista ds. Kadr i Płac, Doradca Zawodowy, Specjalista ds. Rekrutacji

Preferowane wykształcenie: Pedagogika , Psychologia , Socjologia , Zarządzanie
Przykładowe specjalizacje: Specjalność trenerska

Przykładowi potencjalni  pracodawcy:

 

Firmy szkoleniowe:

 

Najczęstszymi pracodawcami są firmy zajmujące się organizacją i realizacją szkoleń na zlecenie różnych instytucji oraz firm i przedsiębiorstw. Rzadko jednak zdarza się, że trenerzy czy wykładowcy takich szkoleń są zatrudniani w tych firmach na stałe i w pełnym wymiarze godzin. W znakomitej większości przypadków, współpraca dotyczy realizacji konkretnych projektów szkoleniowych.

 

Inne:

 

Osoby specjalizujące się w coachingu są często zatrudniane w firmach w działach personalnych i szkoleń. Ma to miejsce szczególnie w firmach zajmujących się sprzedażą i posiadające wysoce rozwinięte struktury sprzedaży (np. banki).

 

Wymagana wiedza i umiejętności:

 

 Priorytetem, nizależnie od wykształcenia jest wiedza dotycząca relizowanych szkoleń (np. wiedza z zakresu technik sprzedażowych, negocjacji dla trenerów sprzedaży itp.). Poza tym:

 

  •  znajomość technik szkoleniowych
  • wiedza z zakresu prezentacji oraz sposobów przekazywania wiedzy
  • w szczególnych przypadkach znajomość danego sektora lub branży

 

Ze względu na specyfikę i  charekter pracy wymagane są również rozwinięte umiejętności interpersonalne, umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach, zdolności organizacyjne, otwartość.

 

Wymagane szkolenia:

 

By skutecznie realizować wyznaczone cele i zadania trener czy też specjalista ds. szkoleń musi najpierw sam przejść odpowiednie szkolenia. Podstawa to szkolenia z zakresu samej techniki prowadzenia określonego rodzaju szkoleń (szkolenia indywidualne, grupowe itp.). Z drugiej strony, gdy wymagana jest wiedza specyficzna dla danej branży, konieczne mogą być szkolenia specjalistyczne, przygotowujące do prowadzenia szkoleń z danej dziedziny.

 

Sytuacja na rynku pracy:       

                                         

Najbardziej rozwinięty rynek pracy dla trenerów to oczywiście branża usług szkoleniowych. Jest to rynek bardzo stabilny i stale rozwijający się, oferujący pracę dla specjalistów z różnych dziedzin. Firm szkoleniowych cały czas przybywa co wiąże się z możliwościami rozwoju. Pomijając pracę w korporacjach i firmach z innych branż, znakomita większość trenerów prowadzi własną działalność gospodarczą i realizuje projekty w ramach zleceń.

 

Kierunki rozwoju:

 

  • Zarządzanie zespołem/organizacja struktur szkoleniowych (Kierownik Działu Szkoleń)
  • Firmy szkoleniowe na stanowiskach kierowniczych (Kierownik Organizacji Szkoleń, Dyrektor Zarządzający)
  • Udział w coraz większych, bardziej prestiżowych projektach


Komentarze i opinie: zawód Trener

Subskrybuj RSS


Płatności obsługuje:
PayU - Bezpieczne płatności internetoweLogo Transferuj.pl

 

loga ue

Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy w waszą przyszłość

Copyright © HR System 2010 - 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo CMS Edito powered by: