Zaloguj się

Matura 2012 - język angielski

Matura 2012

Matura 2012 - język angielski

Data dodania: 11-05-2012
Matura 2012 - język angielski

Matura 2012 - język angielski

Jezyk obcy nowożytny (np. język angielski, język niemiecki, język rosyjski) na poziomie podstawowym obowiązuje wszystkich maturzystów bez wyjątku. Śmiałkowie mogą zdecydować się na zdawanie egzaminu maturalnego również na poziomie rozszerzonym. Nie jest to jednak obowiązek. Tegoroczne matury z języków nowożytnych odbywają się 10, 16, 18, 21, 22, 23, 24 i 15 maja. Uczniowie w ramach matury obowiązkowej muszą zdać zarówno część pisemną jak i ustną.

 

Matura 2012 - język angielski, poziom podstawowy ustny

Matura 2012 - język angielski, poziom podstawowy pisemny

 

CZĘŚĆ USTNA - 10 minut, 20 punktów

 • 1 część (9 punktów) egzaminu ustnego na poziomie podstawowym to przeprowadzenie 3 rozmów sterowanych prowadzonych z egzaminatorem. Zdający w wylosowanym zestawie egzaminacyjnym znajduje zestaw poleceń, do których ma się zastosować. W rozmowach tych sprawdzane są umiejętności uzyskiwania i udzielania informacji, relacjonowania wydarzeń oraz negocjowania. Każda rozmowa sterowana zawiera informację o tym, kto ma ją rozpocząć.
 • 2 część (6 punktów) egzaminu ustnego na poziomie podstawowym to rozmowa na podstawie ilustracji i odpowiedź na 2 pytania egzaminatora. W tym zadaniu wymagane są umiejętności opisywania sytuacji, przedmiotów, miejsc i osób, a także wyrażania własnego zdania. Ilustracja powinna być opisana w taki sposób, aby egzaminator bez patrzenia na nią mógł ją sobie wyobrazić.
 • Dodatkowe 5 punktów można uzyskać za ogólną formę wypowiedzi.

 

CZĘŚĆ PISEMNA  - 120 minut, 50 punktów

Zadania sprawdzają umiejętności wymagane na poziomie podstawowym, czyli:

 • rozumienie ze słuchu (ok. 20 minut, 15 punktów) - 2-3 teksty typu trwające łącznie ok. 6 minut i odczytane dwukrotnie: wywiady i rozmowy, komunikaty i instrukcje, teksty narracyjne.Są to zadania zamknięte typu prawda/fałsz, dobieranie oraz zadania wielokrotnego wyboru.
 • rozumienie tekstu czytanego (20 punktów) - 2-3 teksty adaptowane (nie oryginalne, ale dostosowane do poziomu egzaminu) o łącznej długości 1,5 strony formatu A4. Wśród zadań do wykonania są: teksty informacyjne, teksty publicystyczne, teksty literackie. Są to zadania typu prawda/fałsz, zatytułowanie przeczytanego fragmentu bądź zadania wielokrotnego wyboru.
 • redagowanie prostych tekstów użytkowych (15 punktów) - 2 teksty użytkowe: krótki tekst użytkowy (5 punktów) bez limitu słów: pocztówka (np. z wakacji do rodziców), notatka (np. do współlokatora), ankieta, ogłoszenie (np. w sprawie zagubionej rzeczy), zaproszenie (np. na imprezę);dłuższy tekst użytkowy (10 punktów) na 120-150 słów: list formalny (np. do dyrektora szkoły) bądź nieformalny (np. do kolegi).

Matura 2012 - język angielski, poziom rozszerzony ustny (transkrypcja)

Matura 2012 - język angielski, poziom rozszerzony pisemny

 

CZĘŚĆ USTNA - 15 minut, 20 punktów

 • 1 część (6 punktów) egzaminu ustnego na poziomie rozszerzonym to rozmowa z egzaminatorem (4-5 pytań) na podstawie materiału stymulującego, wśród którego mogą się znajdować: krótkie fragmenty tekstu; przysłowia; zdjęcia i komiksy; wykresy, diagramy i tabele; nagłówki prasowe i tytuły. Ta część sprawdza umiejętności opisywania i zaprezentowania materiału stymulującego, a także wyrażania własnego zdania. Należy pamiętać o tym, aby w wypowiedzi odnieść się do każdego elementu dostępnego materiału.
 • 2 część (7 punktów) egzaminu ustnego na poziomie rozszerzonym to prezentacja 1 z 2 tematów załączonych w zestawie i przeprowadzenie z egzaminatorem dyskusji. Prezentacja powinna trwać ok. 2-3 minuty, po czym zdający odpowiada na pytania egzaminatora sprawdzające umiejętność wyrażania i obrony własnego zdania.
 • Dodatkowe 7 punktów można uzyskać za ogólną formę wypowiedzi.

CZĘŚĆ PISEMNA - 180 minut, 50 punktów

Zadania mają podobną strukturę jak w przypadku poziomu podstawowego. Poziom rozszerzony pisnemy składa się z następujących części:

 • rozumienie ze słuchu (ok. 25 minut, 15 punktów) - 2 - 3 teksty typu trwające łącznie ok. 6 minut i odczytane dwukrotnie: wywiady i rozmowy, komunikaty i instrukcje, teksty narracyjne. Są to zadania zamknięte typu prawda/fałsz, dobieranie oraz zadania wielokrotnego wyboru. Teksty te są trudniejsze niż w Arkuszu I.
 • rozumienie tekstu czytanego i rozpoznawanie struktur leksykalno-gramatycznych (12 punktów) - po przeczytaniu 2-3 tekstów o łącznej długości 2 stron formatu A4, należy rozwiązać zadania typu prawda czy fałsz, a później uzupełnić luki odpowiednimi strukturami lub wykonać test wielokrotnego wyboru sprawdzający umiejętność rozpoznawania struktur leksykalno-gramatycznych. Wśród zadań do wykonania są: teksty informacyjne, teksty publicystyczne, teksty literackie.
 • stosowanie struktur leksykalno-gramatycznych (5 punktów) - 1 lub 2 zadania, wśród których mogą się znaleźć: tłumaczenie fragmentów zdań, transformacje zdań, słowotwórstwo, uzupełnianie luk (tzw. gap filling),
 • pisanie dłuższego tekstu (18 punktów) - do napisania może być: opis, opowiadanie, list, recenzja (np. filmu lub książki), rozprawka. Do wyboru zdający ma 3 różne tematy, a wypracowanie powinno składać się z 200-250 słów.

 

Matura 2012 - język angielski dla klas dwujęzycznych, poziom rozszerzony ustny (transkrypcja)

Matura 2012 - język angielski dla klas dwujęzycznych, poziom rozszerzony pisemny

 

 

AL

 

Źródło: CKE

lista aktualności
Subskrybuj RSS


Płatności obsługuje:
PayU - Bezpieczne płatności internetoweLogo Transferuj.pl

 

loga ue

Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy w waszą przyszłość

Copyright © HR System 2010 - 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo CMS Edito powered by: